Eich Gwybodaeth...

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Bangor yn unol â Deddf Gwarchod Data 2018 a deddfwriaeth berthnasol arall.

Gall y Brifysgol ddatgelu’r wybodaeth i drydydd parti dethol. Fodd bynnag, caiff ei defnyddio er mwyn prosesu’ch cais a rhoi gwybodaeth i chi yn ymwneud â Phrifysgol Bangor yn unig. Rydym am wneud yn siŵr bod eich gwybodaeth yn gywir ac yn gyfoes.

Gellwch ofyn i ni gywiro, diweddaru neu ddileu unrhyw wybodaeth amdanoch, neu ofyn am gael eithrio unrhyw bryd drwy gysylltu â dimrhagor@bangor.ac.uk / 01248 383561.