Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llety

Ein Neuaddau ar gyfer ôl-raddedigion

Rydym yn gallu cynnig mwy o lety penodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig nag erioed o’r blaen! Mae’r neuaddau i gyd yn hunan-arwyol a byddwch yn rhannu ceginau gyda myfyrwyr eraill.

Mae’r safleoedd preswyl ym Mangor i gyd o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas a phrif adrannau’r Brifysgol.

Y Neuaddau canlynol sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig:

Gwneud cais am Lety

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn un amodol) i astudio yn y Brifysgol ym mis Medi yn derbyn e-bost. Unwaith y byddwch wedi derbyn yr ebost, gallwch wneud cais am lety ar-lein.
Gofalwch bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gan y Brifysgol.
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol gwnewch gais cyn gynted ag y gofynnir i chi wneud hynny. Peidiwch â disgwyl nes i chi gael fisa – efallai na fydd unrhyw ystafelloedd ar ôl erbyn hynny.

Help i gael llety preifat ar rent

Yn anfoddus na allwn sicrhau y gellir cynnig llety i bob ymgeisydd, ond mae ein Swyddfa Llety Myfyrwyr yn cynnig cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr sy’n chwilio am lety preifat. Edrychwch ar wefan BangorStudentPad er mwyn archwilio eich opsiynau.