Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gohirio mynediad – cymryd blwyddyn allan

Os ydych chi eisiau gwneud cais am fynediad wedi’i ohirio, efallai oherwydd eich bod chi eisiau blwyddyn allan rhwng ysgol ac addysg uwch, wnaiff Prifysgol Bangor dderbyn a phrosesu eich cais.

Os ydych chi’n gwneud cais am fynediad wedi’i ohirio, mae’n hanfodol eich bod chi’n cyrraedd y gofynion mynediad erbyn diwedd Awst. Os ydych chi’n derbyn y cynnig ar gyfer mynediad, nid yw’n bosibl i chi ail wneud cais yn ystod y flwyddyn olynol, oni bai eich bod chi’n tynnu eich cais yn ôl erbyn diwedd Medi.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gymryd blwyddyn allan, pam na ewch chi i wefan Great Gap Years (safle allanol)