Ceisiadau Hwyr (Israddedigion)

Rhwng mis Gorffennaf a Medi...

Os ydych chi’n penderfynu’n hwyr (Gorffennaf – Medi) mai Prifysgol Bangor ydy’r lle i chi, er nad ydych chi wedi gwneud cais trwy UCAS, peidiwch â phoeni. Er ein bod yn argymell fod myfyrwyr yn anfon eu ceisiadau cyn gynted â phosibl, ’rydym yn fodlon ystyried ceisiadau hwyr ar gyfer ein cyrsiau israddedig trwy’r system glirio. Ond mae llefydd yn brin.

Dylai’r rhai sy’n gwneud ceisiadau hwyr gysylltu âr Uned Dderbyniadau ar 01248 382017 am gyngor am y cyrsiau sydd ar gael a’r ffordd orau i wneud cais.