Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ceisiadau Hwyr (Israddedigion)

Rhwng mis Gorffennaf a Medi...

Os ydych chi’n penderfynu’n hwyr (Gorffennaf – Medi) mai Prifysgol Bangor ydy’r lle i chi, er nad ydych chi wedi gwneud cais trwy UCAS, peidiwch â phoeni. Er ein bod yn argymell fod myfyrwyr yn anfon eu ceisiadau cyn gynted â phosibl, ’rydym yn fodlon ystyried ceisiadau hwyr ar gyfer ein cyrsiau israddedig trwy’r system glirio.

Dylai’r rhai sy’n gwneud ceisiadau hwyr gysylltu âr Uned Dderbyniadau ar 01248 383717 neu ebostio admissions@bangor.ac.uk am gyngor am y cyrsiau sydd ar gael a’r ffordd orau i wneud cais.