Coronavirus (Covid-19) Information

Dylunio Cynnyrch BSc (Anrhydedd)

UCAS CodeW241
QualificationBSc (Anrhydedd)
Duration3 years
Study modeFull-time

About this Course

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg / This course is also available through the medium of English.

Bydd y cwrs gradd yma yn eich paratoi am yrfa werth chweil a llawn her mewn dylunio cynnyrch – gyrfa lle gellwch wneud gwahaniaeth.

Gwyliwch y fideo...

 

Ewch i’r dudalen yma i wybod mwy am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg. Cewch hefyd fwy o wybodaeth am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg ar ein tudalen Facebook neu drwy wylio ein fideos.

Why choose Bangor University for this course?

 • Mae’r Ganolfan Dylunio a Thechnoleg yn rhan o’r Ysgol Addysg.
 • Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi cael enw da cynyddol am gynhyrchu gwaith o safon uchel iawn, a arddangoswyd yn genedlaethol, ac wedi cael llawer iawn o sylw gan y cyfryngau.
 • Rydym hefyd yn ganolfan ranbarthol achrededig hyfforddi CAD/CAM.
 • Mae’r Ganolfan yn darparu llawer o gyfleusterau ac adnoddau, sy’n cynnwys cefnogaeth dechnegol dda a’r cyfleusterau TG diweddaraf.
 • Cymhareb staff/myfyrwyr ardderchog.
 • Bydd myfyrwyr yn cael credydau mewn CaD a meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith.

Key Facts from UniStats

Course Content

 • O leiaf 19 awr o amser cyswllt yr wythnos mewn darlithoedd/seminarau
 • Darllen, paratoi ar gyfer seminarau, cwblhau gwaith cwrs
 • Asesu elfennau Astudiaethau Proffesiynol drwy waith cwrs ac arholiadau
 • Asesiad parhaus o fodiwlau astudiaethau pwnc
 • Monitro profiad gwaith gan diwtoriaid
 • Tiwtorialau personol rheolaidd.

What will you study on this course?

 

Mae’r cwrs yn cael ei lunio i roi sylfaen eang i chi mewn dylunio cynnyrch, a bydd yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd ymhob blwyddyn:

 • Astudiaethau Proffesiynol
 • Astudiaethau Pwnc (dau fodiwl)
 • Profiad Gwaith

Mewn Astudiaethau Proffesiynol, byddwch yn dysgu am y materion sy’n effeithio ar ddylunwyr cynnyrch:

 • Sefydliadau a Rheolaeth
 • Rheoli Cynnyrch
 • Arloesi
 • Marchnata

Mewn modiwlau Astudiaethau Pwnc, byddwch yn dysgu am ddylunio a defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau a gewch drwy ddylunio cynnyrch a chynhyrchu/mireinio prototeipiau:

 • Egwyddorion Dylunio
 • Creadigrwydd
 • Cyfathrebu a Modelau Dylunio
 • Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD)
 • Cynhyrchu drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAM)
 • Sgiliau Cynhyrchu
 • Prototeipio
 • Datblygiad Cynaliadwy
 • Sgiliau Cyflwyno

Mae Profiad yn y Gweithle yn cynnwys 24 wythnos dros dair blynedd:

 • Bloc 8 wythnos yn ystod pob blwyddyn
 • Cefnogaeth gan fentoriaid profiadol
 • Ymweliadau gan diwtoriaid cyswllt coleg
 • Cynhyrchu
 • Marchnata
 • Trefnu

Bydd project gradd y flwyddyn olaf yn dod â’r holl elfennau uchod ynghyd.

Cliciwch yma i lawr-lwytho manylion y rhaglen yn Gymraeg.

Cliciwch yma i lawr-lwytho manylion y rhaglen yn Saesneg.

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Dylunio Cynnyrch Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Employability and the School of Education and Human Development

Courses at the School open up a range of opportunities for those who are interested in teaching, product design and working with children. 

Graduates can also look forward to opportunities in a range of other career pathways. These interesting career opportunities could include:

 • social work
 • child care
 • youth and community work
 • publishing, journalism and the media
 • museum and gallery education
 • libraries
 • public services
 • human resources
 • industry

 

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Mynediad 2021:

TGAU: Iaith Saesneg C/4. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 80 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd C in mewn Dylunio a Thechnoleg neu bwnc Celf/Peirianneg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMP
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com

Mynediad 2020:

TGAU: Iaith Saesneg C/4. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 80 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd C in mewn Dylunio a Thechnoleg neu bwnc Celf/Peirianneg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMP
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Ffôn: 01248 382408

Ebost: addysg@bangor.ac.uk 

Studying within the School of Education and Human Development

 • 100% Student Satisfaction in Childhood and Youth Studies (NSS 2020) 
 • Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019)
 • We have well-established partnerships with Primary and Secondary Schools to provide varied and supportive training environments 
 • We have a purpose built Design and Technology Centre to teach Product Design degree students. The centre comprises a well equipped IT/lecture room, a fully equipped workshop with a comprehensive range of CNC machinery and equipment, stores and offices

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps