Darlith Flynyddol

 

Traddodwyd darlith flynyddol gyntaf yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig gan yr Athro Owen Dudley Edwards fis Hydref 2011.

Ar y diwrnod hwn, gosodwyd cynsail ac er hynny rydym wedi llwyddo i greu rhaglen liwgar o ddarlithoedd cyhoeddus sydd yn apelio at aelodau’r Brifysgol a defnyddwyr allanol hefyd.

Yn draddodiadol, mae’r Archifydd yn gwahodd siaradwyr sydd wedi treulio cryn amser yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig ymchwilio i bwnc penodol neu rywun sy’n arbenigo mewn pwnc sydd  yn berthnasol i’r adran.

Dyma restr o’r darlithoedd a draddodwyd eisoes.

Darlithydd

Teitl y ddarlith

Dyddiad

Dr Gruffudd Antur Rhwng Aberystwyth a Warwick: Llawysgrifau Bangor a Repertory Daniel Huws 4 Hydref 2023 

Yr Athro Marged Haycock

Golwg newydd ar Ifor Williams (1881-1965)

5 Hydref 2022

Dr Gareth Huws

Penrhos : Powerful women and the curious tale of a Knight, a Lord and an Honourable

9 Hydref 2019

Yr Athro Vivien Gardner

Miss Marple and the Marquess : Piecing together the life of the 5th Marquess of Anglesey

24 Hydref 2018

Huw Edwards

Duw a'r Ginshop: hanes cynnar capeli Cymraeg Llundain

24 Tachwedd 2017

Dr Marian Gwyn

The Pennants of Penrhyn in Jamaica : Power, profit and people

2 Tachwedd 2016

Yr Athro Bill Jones 'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia' : Y Wladfa a'r Wasg Gymreig yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg 4 Tachwedd 2015

Syr Deian Hopkin

Memory and History : Remembering the First World War in Wales

12 Tachwedd 2014

Dr Rowan Williams

R.S.Thomas, Christianity & Buddhism

11 Rhagfyr 2013

Yr Athro Derec Llwyd Morgan

Thomas Parry a Choleg Bangor

17 Hydref 2012

Yr Athro Owen Dudley Edwards

Rex versus Sir Roger Casement - The Last Hero

16 Hydref 2011

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?