Croeso

Profile of R.S. Thomas

Yn sgil penodi R.S. Thomas yn Athro er Anrhydedd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor, sefydlwyd Canolfan Astudiaeth arbennig er mwyn cydnabod cyfraniad aruthrol y bardd a hybu ymchwil ar ei waith.

Ceir yn y Ganolfan archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, erthyglau a llyfrau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol.

Y mae'r archif ar gael at ddefnydd ymchwilwyr ar ymweliad.

Cewch wybodaeth lawn ynghylch natur a chynnwys y Ganolfan ar y tudalennau hyn.

Hanes y Ganolfan

Syniad gan yr Athro Gwyn Thomas, yn sgil penodi R.S. Thomas yn Athro er Anrhydedd yn yr Adran Gymraeg, Prifysgol Cymru, Bangor, ym 1998, a roddodd fod i'r Ganolfan Ymchwil hon. Datblygwyd y syniad ar y cyd gan Jason Walford Davies o'r Adran Gymraeg a Tony Brown o'r Adran Saesneg.

Professors chatting with R.S. Thomas

Cafwyd cefnogaeth ariannol er adnewyddu a dodrefnu ystafell addas yn y Brif Lyfrgell gan Bwyllgor Ymchwil y Brifysgol a chan Ganolfan Ymchwil y Dyniaethau. Gorffennwyd y gwaith ym 1999 ac agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan R.S. Thomas ei hun ym mis Ebrill 2000.

Y mae gan y Ganolfan nifer sylweddol o lawysgrifau R.S. Thomas, ac ynddynt farddoniaeth a rhyddiaith anghyhoeddedig. Ceir yn y casgliad hefyd ddeunydd gan wraig Thomas, M.E. (Elsi) Eldridge, yn cynnwys ei llyfrau brasluniau a’i dyddlyfrau anghyhoeddedig. Y mae yn yr archif gopïau o holl weithiau cyhoeddedig R.S. Thomas – yn eu plith argraffiadau prin a chyfieithiadau – ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, cyfrolau ac ysgrifau beirniadol, torion papur newydd, recordiadau a deunydd fideo.

Y mae'r deunydd hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud graddau ymchwil ar R.S. Thomas ym Mangor, naill ai yn yr Adran Gymraeg neu yn yr Adran Saesneg, a hefyd ar gyfer ysgolheigion ar ymweliad a myfyrwyr ymchwil cofrestredig o sefydliadau eraill.

Llyfryddiaeth

Cyhoeddiadau gan R.S. Thomas ac ar ei waith ers 1995

Between Sea & Sky: Images of Bardsey [selected passages from RST’s poetry, with photographs by Peter Hope Jones]. Llandysul: Gomer, 1998. 82 p. ISBN: 1-85902-483-1. (See review-essay by Jason Walford Davies, under 2.ii Articles)

Residues. Ed. M. Wynn Thomas. Tarset: Northumberland: Bloodaxe, 2002. 70 p. ISBN 1-85224-595-6.
(Reviews: Patrick Crotty, New Welsh  Review 58 (2002): 93-95; Damian Walford Davies, “Truth’s Precipitate”, Planet 158 (2003): 104-106; James McGrath, “Waiting for God”, PNR 151 (2003): 68-69.)

Poems: R.S. Thomas. Selected and  edited by Anthony Thwaite. London: Phoenix, 2002. 122 p. ISBN 0753816539.

Ringless Fingers. Bangkapi, Thailand: Frangipani P., 2002. [Collection of family poems, published by Gwydion Thomas, in a private limited editon.]

Selected Poems.  Modern Classics. London: Penguin, 2004. 354 p. ISBN 0-140-18890-8. RST’s own selection of his work, including eighteen previously uncollected poems.

Collected Later Poems, 1988-2000.  Tarset, Northumberland, 2004. 368 p. ISBN 1-85224-648-0.

Wales: a problem of translation. The 1996 Adam Lecture, given on 8 February 1996 at King’s College, London.  London: Centre for 20th Century Cultural Studies, Adam Archive Publications, 1996. 18 p. ISBN: 1-897747-08-X. 

Autobiographies. Trans. Jason Walford Davies. London: Dent, 1997. 92 p.
ISBN: 0-460-87639-2 (Contains “Former Paths” [“Y Llwybrau Gynt”, 1972], “The Creative Writer’s Suicide” [“Hunanladdiad y Llenor”, 1977], “No-one” [Neb, 1985,  “A Year in Llyn” [Blwyddyn yn Llyn, 1990].
(Reviews: Ian Hamilton, London Review of Books, 3 July 1997, 10-11. John Pikoulis, New Welsh Review 40 (1998): 13-18.;  M. Wynn Thomas, Taliesin 99 (Oct. 1997): 116-18.)

“Time’s Disc Jockey: Meditations on Some Lines in The Anathemata”. In David Jones: Diversity in Unity. Ed. Belinda Humfrey and Anne Price-Owen. Cardiff: U. of Wales P., 2000, pp. 153-59.

R.S. Thomas  reading The Poems.  Selected and produced by Damian Walford Davies.Caernarfon: Sain Records, 1999. (Contains recordings of 145 poems. Available on CD and cassette tape.) For an account of the recordings, see Damian Walford Davies under 2.ii Articles.
(Review-essay: Tony Brown, “Sounds and Silence”, New Welsh Review 51 (Winter 2000-2001): 13-15.)

Lennon, Peter. “No Truce with the English”. Guardian, 17 May 1997, The Week, p.3.

The Oldie interview: R.S. Thomas. The Oldie 79 (1995): 12-15. (Interviewed by Naim Attalah.)

“R.S. Thomas in conversation with Molly Price-Owen”,  David Jones Journal Summer/Autumn 2001 (R.S. Thomas Special Issue): 93-102. (See under
2.i Books)

“R.S. Thomas: Bardd, Offeiriad”, Beti a’i Phobol-1, gol. Ioan Roberts. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2002.  tud. 71-107.  ISBN: 0-86381-810-2.  (Sgwrs radio a Beti George)

Drei Gedichte / Three Poems.  Trans. Kevin Perryman. Antinous P, 1996. 11p. Bilingual edition.

Die Vogelscheuche Nachstenliebe / Charity’s Scarecrow. Trans. Kevin Perryman.  Denklingen: Babel, 2003. 84p. ISBN: 3-931798-21-6. Bilingual edition.

Steinzwitschern / Stone Twittering. Trans. Kevin Perryman. Denklingen: Babel, 2008. 77p. ISBN 978-3-931798-33-8. Bilingual edition 

Brown, Tony. R.S. Thomas. Writers of Wales series. Cardiff: U. of Wales P., 2006. 134 p. ISBN 0-7083-1800-2.
(Reviews:  Grahame Davies, “Seren Mewn Bydysawd o Esboniadau”, Taliesin
129 (Gaeaf 2006) 133-35;  M. Wynn Thomas, New Welsh Review 73 (Autumn 2006) 85-86; David Lloyd, “Looking for a Way In”, Planet 181 (Feb./March 2007): 96-97.)

Davies, Grahame.  Sefyll yn y Bwlch: R.S. Thomas, Saunders Lewis, T.S. Eliot, a Simone Weil.  Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2000. 201 p.  An English-language  summation of the argument and the R.S. Thomas section was published in Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays, vol. 7 [ii. Articles, below] 
(Review: Angharad Price, New Welsh Review 49 (Summer 2000) 94-95)

Davies, Damian Walford, ed.  Echoes to the Amen: Essays After R.S. Thomas.  Cardiff: U. of Wales P., 2003.  xvi, 233p. ISBN 0--7083-1789-8.   Contents: Introduction by Damian Walford Davies, pp. 1-12; “Extraordinary Man of the Bald Welsh Hills: The Iago Prytherch Poems” by Patrick Crotty, pp. 13-43--”R.S. Thomas’s Welsh Pastoral”  by Geoffrey Hill, pp. 44-59--”Was R.S. Thomas an Atheist Manqué”” by John Barnie, pp. 60-75--”‘The Curious Stars’: R.S. Thomas and the Scientific Revolution” by John Pikoulis, pp. 76-111--”‘Blessings, Stevens’: R.S. Thomas and Wallace Stevens” by Tony Brown, pp. 112-31--”Mirror games: Self and M(O)ther in the Poetry of R.S. Thomas” by Katie Gramich, pp. 132-48--”‘Double-entry Poetics’: R.S. Thomas--Punster” by Damian Walford Davies, pp. 149-82--”‘Time’s Changeling’: Autobiography in The Echoes Return Slow by M. Wynn Thomas, pp. 183-205--Suspending the Ethical: R.S. Thomas and Kierkegaard” by Rowan Williams.
(Reviews: Anon, Forum for Modern Language Studies 41.4 (Jan. 2005) 107; Thomas Day,  Cambridge Quarterly 34 .2 (2005) 184-88.; David Lloyd, World Literature Today 79.2 (May-Aug., 2005) 108-109.) 

Davies, Jason Walford.  Gororau’r Iaith: R.S. Thomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg.  Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2003.  350p.  ISBN 0-7083-1799-5.
[See “Thick Ambush of Shadows”, under “iii. Journal articles and chapters in books”, for an English version of some of the material on R.S. Thomas’s allusions to Welsh-language literature.]

-----------------------------, ed. R.S. Thomas: Letters to Raymond Garlick  Llandysul: Gomer, 2009. 206 p.  ISBN978-1-84323-826-3.

Davis, William V. R.S. Thomas: Poetry and Theology. Baylor, Texas: Baylor U.P., 2007. 219p. ISBN 978-1-932792-49-2.

Ellis, Tom. R.S. Thomas a’i Gerddi. Tal-y-bont, Ceredigion: Y Lolfa, 2008. 9781847710512

Heys, Alistair. R. S. Thomas and Romanticism. Pygmalion P., 2004. 364 pp. ISBN 9549402045.

McGill, William. Poets’ Meeting: George Herbert, R.S. Thomas and the Argument with God. Jefferson, NC: McFarland, 2003. 208p.  ISBN 0786416939.

McKenzie, Tim. Vocation in the Poetry of the Priest-Poets  George Herbert, Gerard Manley Hopkins, and R.S. Thomas. Lampeter, Ceredigion: Edwin Mellen, 2003.  ISBN 0773465707.

Morgan, Barry.  Strangley Orthodox: R.S. Thomas and his Poetry of Faith. Llandysul: Gomer, 2006). 61p. ISBN 1-84323-682-6. [With a Foreword by Rowan Williams.]
(Review:  Richard Poole, “Signposts?” Planet 178 (Aug./Sept. 2006): 96-97.)

Morgan, Christopher.  R.S. Thomas: Identity, Environment and Deity. Manchester: Manchester U.P., 2003. 209p.  ISBN 0-7190-6248-9.

Rogers, Byron. The Man Who Went Into the West.  London: Aurum, 2006. 326 pp. ISBN 1-84513-146-0.
(Reviews: Alan Brownjohn, TLS 22 Sept. 2006, 33; Tom Ellis, “The Man and the Poet”. Planet 179 (Oct. / Nov. 2006: 94-96; Ian Finlayson, Times 8 July 2006; Killian Fox. “The True Prince of Wales”. Observer 25 June 2006; Christopher Howse. “Sacred Mysteries: The darkness between stars”. Telegraph 15 July 2006 ; Louise Jury and Arifar Akbar. “Who put the ‘S’ in R.S. Thomas? The poet himself.” Independent 8 July 2006;  Stephen Knight, “The poet least likely to have a holiday home.”  Independent on Sunday 30 July 2006; Andrew Motion. “Savage but serene”. Guardian 8 July 2006; Rowan Williams. “A voice in the wilderness”. Sunday Times 13 August 2006; Mark Jarman, “Praying and Bird Watching: The Life of R.S. Thomas”. Hudson Review 60.1 (Spring 2007): 169-76. )

Shepherd, Elaine. R.S. Thomas: Conceding an Absence : Images of God Explored. London: Macmillan, 1996. 216 p. ISBN: 0-333-64968-0.

Ward, John Powell. The Poetry of R.S. Thomas. Bridgend: Seren, 2001. 216 p. ISBN 1-85411-252-x. Expanded and up-dated edition.

Wintle, Justin. Furious Interiors: Wales, R.S. Thomas and God. London: HarperCollins, 1996. xviii+492 p.  ISBN: 0-00-255571-9. (Reviews: Ian Hamilton, London Review of Books, 3 July 1997, 10-11.) 
[On attempts  to write this study, see Richard Brooks, “The Prince of Wiles”, Observer 10 November 1996.]

Agenda 36. 2 (1998). Includes: “The Witness of R.S. Thomas” by Grey Gowrie, pp. 11-19; “Observation and Observance” by K.A. Perryman, pp. 20-27; “The Minister”  by John Pikoulis, pp. 28-37; “Translating Art: R.S. Thomas and the Poetry of Paintings” by Dennis O’Driscoll, pp. 38-46; “Irony in the Soul: The Religious Poetry of R. S[ocrates] Thomas” by M. Wynn Thomas, pp. 49-69; “R.S. Thomas: Some Recent Poems” by A.M. Allchin, pp. 70-76; “No Truce with the Furies?” by Marie-Thérèse Castay, pp. 77-83; “A Compulsion to Give Away Assurances: A Note on The Echoes Return Slow (1988) by R.S. Thomas”  by Michael Tolkien, pp. 84-87.

David Jones Journal Summer/Autumn 2001 (R.S. Thomas Special Issue). Includes: “A Parish Priest” by A.M. Allchin, pp. 84-5; “Priest of Aberdaron” by Christopher Armstrong, pp. 87-90; “R.S. Thomas in conversation with Molly Price-Owen, pp. 93-102; “Am I under regard?”, Wil Rowland interviewed about R.S. Thomas” by Jason Walford Davies, pp. 103-110; “R.S.Thomas: Words, Pictures and Fine Books” by David Blamires, pp.116-20. “The Death of R.S.Thomas” by Tony Conran, pp. 121-22; “Tea with R.S.: An American Memory of R.S. Thomas” by William Greenway, pp. 137-41.with other tributes in prose poetry and graphics, including colour reproductions of portraits of RST.

Renascence: Essays on Values in Literature 60.2  (Winter 2008) “R.S. Thomas: New Perspectives in Scholarship and Criticism”. Includes “R.S. Thomas’s Poems about Painting” by Robert Rehder, pp. 83-101; “R.S. Thomas and the Dark Night of the Soul: Song, Suffering, and Silence in a Life of Faith” by David M. Kari, pp 103-15; “‘There were fathoms in her too’: R.S. Thomas and Women” by Fflur Dafydd, pp. 117-30; “‘Love’s Depths’: R.S. Thomas’s Poems to his Wife” by Tony Brown, pp. 131-59; “‘The Lame Feet of Salvation’: A Reading of R.S. Thomas and Robinson Jeffers” by William V. Davis; “ ‘The Fantastic Side of God’: R.S. Thomas and Jorge Luis Borges” by M. Wynn Thomas, pp. 177-93. [published by Marquette University, Wisconsin, USA. Contains a previously unpublished drawing of RST by Elsi Eldridge (1940).] 

Y Traethodydd. Rhifyn Arbennig R.S. Thomas. 160 (Jan. 2005)

Ac eithrio'r penodau mewn llyfrau am waith R.S. Thomas a gyfeirir atynt uchod.
*yn dynodi erthyglau sydd ar gael ar y wefan hon, o dan "Ymchwil"

Alexander, Neal.  “Dialogues of Self and Soul: The Autobiographies of W.B. Yeats and R.S. Thomas. Almanac: Yearbook of Welsh Writing in English 12 (2008): 1-31.

Astley, Ben. “‘Somewhere Between Faith and Doubt’: R.S. Thomas and the Poetry of Faith Deconstructed”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays  4 (1998) : 74-93. *

--------------. “Iago Prytherch and the Rejection of Western Metaphysics”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 5 (1999): 101-114.

Brown, Dennis. “Vernon Watkins and R.S. Thomas”. In British Poetry from the 1950s to the 1990s: Politics and Art, ed. Gary Day and Brian Docherty. London: Macmillan, 1997. pp. 221-36.  

Brown, Tony. “R.S. Thomas’s Elegy for Dylan Thomas”. Review of English Studies  NS  vol. 51, no. 203 (2000): 451-55.

------------------. “‘Eve’s Ruse’: Identity and Gender in the Poetry of R.S. Thomas”. English, vol. 49, no. 195 (Autumn 2000): 229-50.

------------------. “Thomas’s Homage to Stevens”. PN Review 30.6 (July/August 2004) 4. [Letter in response to  Andrew Rudd, below.]

-----------------.  “‘Love’s Depths”: R.S. Thomas’s Poems to his Wife”.  Renascence: Essays on Values in Literature Vol. LX, No.2 (Winter 2008): 131-59. 

Dafydd, Fflur. “‘This is I; there is nothing else’: R.S. Thomas and Hugh MacDiarmid”.  Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 11 (2006-2007):  102-121.

Daniels, Anthony. “The Enigmatic R.S. Thomas”. New Criterion 24 (May 2006): 16-21.

Davies, Damian Walford. “R.S. Thomas a’r deraon”. Taliesin 93 (1996): 27-36.

-----------------------------------.  “Recording R.S. Thomas”. Planet 136 (Aug.-Sept. 1999): 23-28. [On the Sain recordings of RST reading his work. With colour photographs.]

----------------------------------. “‘The Frequencies I Commanded’: Recordio R.S. Thomas. In Chwileniwn: Technoleg a Llenyddiaeth, ed. Angharad Price.  Cardiff: U. of Wales P., 2002. 222 p. ISBN  0708317235.

---------------------------------. “‘Yeats Said That’: R.S. Thomas and W.B. Yeats”. Almanac: Yearbook of Welsh Writing in English 13 (2008-9): 1-26.

Davies, Grahame. “Resident Aliens: R.S. Thomas and the Anti-Modern Movement”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 7 (2001-2002): 50-77. *

Davies, Jason Walford. “‘Thick Ambush of Shadows”: Allusions to Welsh Literature in the Writing of R.S. Thomas”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 1 (1995): 75-127. *

------------------------------. “Gweld llais a chlywed llun”. Taliesin 105-6 (1999): 181-93. [Review-article on Peter Hope Jones and R.S. Thomas, Between Sea and Sky.]

Davies, John. “Only the Mind to Fly With: Birds in R.S. Thomas’s Poetry”. Poetry Wales 30.3 (1995): 18-22.

Davies, Walford. “ ‘Quietly as snow’:  Gwydion Thomas, an interview “.  New Welsh Review, 64 (Summer, 2004): 15-48. [Extensive, and revealing, interview with the poet’s son.]

Davis, William V.  “At the Foot of the  Precipice of Water . . . Sea Shapes Coming to Celebration”: R.S.  Thomas and Kierkegaard”.  Welsh Writing in English: A  Yearbook of Critical Essays 4 (1998): 94-117 .*

-----------------------. “‘This is what art could do’: An Exercise in Exegesis --R.S. Thomas’s Souillac: Le Sacrifice D’Abraham”, Religion and the Arts, vol. 4, no. 3 (2000): 374-97.

------------------------.  “The Presence of Absence: Mirrors and Mirror Imagery in the Poetry of R.S. Thomas”, Analecta Husserliana [Holland] LXXI (2001): 221-34.

------------------------.  “Going Forward to Meet the Machine: R.S. Thomas’s Quarrel with Technology”. In Poetry Now: Contemporary British and Irish Poetry in the Making. Ed. Holger Klein and others. Tubingen: Stauffenburg, 1999, pp. 187-99.

-----------------------.  “R.S. Thomas, The Odyssey and Derek Walcott: A Note on the Use of ‘No One’”. Notes on Contemporary Literature 35.4 (Sept. 2005): 6-7.

-----------------------.  “‘The Tide’s Pendulum  Truth’: A Reading of the Poetry of Theological Crisis from Matthew Arnold to R.S. Thomas”. Christianity and Literature 55.3 (Spring 2006): 269-

------------------------. “Wallace Stevens and R.S. Thomas: Influence sans Anxiety”. The Wallace Stevens Journal 30.1 (Spring 2006): 86-97.

-----------------------. “Evidence of Things Not Seen: R. S. Thomas's Agnostic Faith”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 11 (2006-2007): 122-46.

Ellis, Tom.  “Poetry of an Unrewarding Marriage?” Planet 165 (June/July 2004): 23-31.
[See also Barbara Prys-Williams’s letter in response in Planet 166.]

Evans, Geraint. “Crossing the Border: National and Linguistic Boundaries in Twentieth-Century Welsh Writing”.  Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 9 (2004): 123-35.  [The first section, pp. 123-28, discusses the politics of bilingual authors in Wales choosing to write in Welsh and sees RST as “writing a single, coherent body of work in two languages for a single audience”.] 

Garlick, Raymond. “A Disagreement Between Friends”, Planet 147 (June-July 2001): 55-58.

Golding, Andy. “Comparisons: ‘Dover Beach’ by Matthew Arnold, ‘God’s Grandeur’ by Gerard Manley Hopkins and ‘Here’ by R. S. Thomas”. English Review 16.1 (Sept. 2005): 12-14.

Gramich, Johannes. “R.S. in Munich”. New Welsh Review no. 54 (Autumn 2001): 20-23. [R.S. Thomas’s reception in the German-speaking world.]

Griffiths, Richard. “R.S. Thomas and the Role of Poetry”. Theology 100 (July-Aug. 1997): 275-85.

Hamilton, Ian. “Frown by Frown”. London Review of Books, 3 July 1997): 10-11.
(Review-essay on R.S. Thomas, Autobiographies and Collected Poems 1945-90 and Justin Wintle, Furious Interiors: Wales, R.S. Thomas and God.)

Heys, Alistair. “Kings of Pride and Terror: R. S. Thomas and the Welsh Sublime”.  In Nations and Relations: Writing Across the British Isles, ed. Tony Brown and Russell Stephens.  Cardiff: New Welsh Review, 2000.  ISBN 0-95403000-0-1. Pp. 133-55.

-----------------. “Frost’s Cruel Chemistry”. Coleridge Bulletin (2002): 114-21.

-----------------.  “Ambivalence and Antithesis: R. S. Thomas’s Relationship with Dylan Thomas”:. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 10 (2005): 52-72.

Lindop, Grevel. “An Afternoon with R.S. Thomas”. PN Review 30.6 (July-August 2004): 56-58.

Lloyd, David. “Through the Looking Glass: R.S. Thomas’s The Echoes Return Slow as Poetic Autobiography”. Twentieth Century Literature 42.4 (1996): 438-52.  

-----------------.  “Articulate to the End: R.S. Thomas and the Crisis of Language”.  Ariel: A Review of International English Literature vol. 30, no.4 (1999): 99-108.

-----------------. “Making It New: R.S. Thomas and William Carlos Williams”.  Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays  8 (2003): 121-40.

Mackay, E. “Seeking the Heaven-Handling Hero”. English Review 12.1 (2001): 32-35.

Meilicke, Christine. “Dualism and Theodicy in R.S. Thomas’s Poetry”. Literature and Theology: An International Journal of Theory, Criticism and Culture 14.4 (1998): 407-18.

McEllhenney, John G. “‘My world stock fluctuates a good deal!’:  An Appreciation of R.S. Thomas from the Western Side of the Atlantic”. New Welsh Review  no.56 (Summer 2002): 21--28.

McGill, William J.  “Cross-Pollination: George Herbert, R.S. Thomas and ‘The Flower’”. Topic: A Journal of the Liberal Arts 50 (2000): 59-69.

McKenzie, Tim. “ ‘Green as a Leaf’: The Religious Nationalism of R.S. Thomas.  Welsh Writing In English: A Yearbook of Critical Essays 10 (2005): 32-51.

Morgan, J. Christopher. “Destinations: Roots of Hope in R.S. Thomas”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 4 (1998): 54-73.

------------------------------- .  “Reality and the Dream in the Recent Poetry of R.S. Thomas”. New Welsh Review no. 44 (1999): 56-60.

Ogden, James. “Reflections on R.S. Thomas’s ‘Taste’”. Swansea Review 22 (2003): 45-49.

Perry, Sam. “ ‘Hoping for the Reciprocal Touch’: Intimations of the Manus Dei in the Poetry of R.S. Thomas. Literature and Theology 21.1 (2007): 178-97.

----------------. “‘In Search of Something Chance Would Never Bring’: The Poetry of R.S. Thomas and Edward Thomas. Review  of  English Studies vol. 59,  No. 241 (Sept. 2008): 582-603. 

----------------.  “Patrick Kavanagh and Horizon: A Source for R.S. Thomas’s Use of ‘Peasant’. Notes and Queries 55.1 (2008): 80-82.
 
----------------. “The Pastoral Vision of R.S. Thomas”. Almanac: Yearbook of Welsh Writing in English 12 (2007-8): 140-68.

----------------. “‘Passionate and simple’: R.S. Thomas and Irish Writing”. Almanac: Yearbook of Welsh Writing in English 13 (2008-9): 126-61.

Pikoulis, John. “R.S. Thomas: composer of the first radio-active verses”. New Welsh Review 40 (1998): 13-18. (Review essay on R.S. Thomas, Autobiographies.)

Prys-Williams, Barbara.  “‘A consciousness in quest of its own truth’: Some Aspects of R.S. Thomas’s The Echoes Return Slow as Autobiography”. Welsh Writing In English: A Yearbook of Critical Essays  2 (1996): 98-125. *

-----------------------------.  “Buried to be Dug Up: R.S. Thomas (1913-2000)”, Twentieth-Century Autobiography, Writing Wales in English. Cardiff: U. of Wales P, 2004., pp. 120-47.  ISBN 0-7083-1891-6 

Rogers, Byron. “I Remember Him Well”. Planet 179 (Oct. / Nov. 2006): 66-79.

Rudd, Andrew. “ ‘Not to the Bible but to Wallace Stevens’: What R.S. Thomas Found There”.  PN Review 30.4 (March -April 2004): 49-51.  [See also the letter in response from Tony Brown,  “Thomas’s Homage to Stevens”  in PN Review 30.6 (July-August 2004): 4.]

Scott, David. “Grappling with God”. Poetry Book Society Bulletin 200 (Spring 2004): 16-17.

Sloan, Barry. “The Discipline of Watching and Waiting: R.S. Thomas, Poetry and Prayer”. Religion and Literature 34.2 (2002): 29-49.

Thomas, M. Wynn. “R.S. Thomas: War Poet”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 2 (1996): 82-97. (The 1994 Ben Bowen Thomas Lecture) *

------------------------. “For Wales, See Landscape: Early R.S. Thomas and the English Topographical Tradition”. Welsh Writing In English: A Yearbook of Critical Essays 10 (2005): 1-31.

------------------------ . “R.S. Thomas, Denise Levertov and the poetry of contemplation” in Moment of Earth: Poems & Essays in Honour of Jeremy Hooker, ed. Christopher Meredith. Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2007, pp. 284-301. ISBN 978-1-891271-16-8.

------------------------ . “R.S. Thomas and Modern Welsh Poetry”, Cambridge Companion to Twentieth-Century English Poetry. Cambridge: CUP, 2007.  ISBN798-0521691321, 05216932X
---------------------. “The Stones of the Field and the Power of the Sword: R.S. Thomas as War Poet” in  Wales at War: Critical Essays on Literature and Art, ed. Tony Curtis. Bridgend: Seren, 2007.

Volke-Birke, Sabine. “World History from BC to AD: R.S. Thomas’s Counterpoint”. Literature and Theology 9.2 (1995): 199-226.

Wigginton, Chris. “Welshing on the Language: R.S. Thomas, Oliver Reynolds and Postmodern Wales”. Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays 4 (1998): 118-32.

Wilcox, Allan, and Helen Wilcox. “Matter and Spirit Conjoined: Sacred Paces in the Poetry of George Herbert, Henry Vaughan, R.S. Thomas and Rowan Williams”. Scintilla 11 (2007): 133-51.

Banks, Kathleen Frost. “Confederates of the Natural Day: Robert Frost and the Poetry of R.S. Thomas, 1939-1963. MLA thesis. Harvard University, 2005.

Brewster, R. “Unhappily in Love with God”: Conceptions of the Divine in the Poetry of Geoffrey Hill, Les Murray and R.S. Thomas. Ph.D. thesis. Durham University, 2002. 

Dafydd, Fflur. “{A] shifting / identity never your own”: The Uncanny and the Unhomely in the Poetry of R.S. Thomas. Ph.D. thesis, U. of Wales [Bangor], 2005.

Elangovan, S.P. R.S. Thomas and W. B. Yeats:  Polarities on the Axis of Poetry. Ph.D. thesis. Madras University, 2005.

Gleason , Christine Elizabeth. Maintaining Spirituality in an Industrialized World: An Ecocritical Look at the Poetry of R.S. Thomas. M.A. diss, University of Texas at El Paso, 2005. 

Head, A. The Resurgence of Myth in the 1970s in the Poetry of Ted Hughes and R.S. Thomas: A Jungian Perspective. Ph.D. thesis. University of Sheffield, 1994. (Aslib Index to Theses, with Abstracts 45.4, p. 1307)

Perry, Samuel.  “Something to Love”: Nature, Nation and the Sacred in the Poetry of R.S. Thomas. Ph.D. thesis.  University of Leicester, 2006. 

Sully, A.C. The Poet, The Priest, the Politician: R.S. Thomas as Romantic Poet, Existentialist and Welsh Nationalist. M.Phil. thesis. University of Birmingham, 1995.

Walsh, Carys. Language as a Barrier and a Threshold in the Poetry of R.S. Thomas. M.A. dissertation. Heythrop College, University of London, 2000.

Westover, Daniel Kirk. Stylistic Destinations: The Prosodies of R. S. Thomas, 1936 - 2000. Ph.D. thesis, U. of Wales [Bangor], 2008.

Bohata, Kirsti. Postcolonialism Revisited. Writing Wales in English. Cardiff: U. of Wales P., 2004. 51-57 and passim.

Condry, William. Wildlife, My Life. Llandysul: Gomer, 1995. (Various references to RST by the naturalist and long-time friend.)

Hooker, Jeremy. Imagining Wales: A View of Modern Welsh Writing in English. Cardiff: U. of Wales P., 2001, pp. 28-40 and passim.

Thomas, M. Wynn  and Tony Brown, “The Problems of Belonging”,  Welsh Writing in English, ed. M. Wynn Thomas.  A Guide to Welsh Literature, Volume VII. Cardiff: U. of Wales P., 2003, pp. 165-75 and passim.

Ymchwil

Ymdriniaethau Beirniadol

Gallwch lwytho i lawr y traethodau isod ar gyfer defnydd preifat yn unig. Cedwir hawlfraint y gwaith isod gyda Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays a gyda'r awduron. Ni chewch atgynhyrchu, gylchredi neu ailgyhoeddi'r traethodau heb ganiatâd.

Am fwy o wybodaeth

Dolenni

Dyma restr o ddolenni diddorol ar gyfer y rhai hynny sy'n ymddiddori yng ngwaith R.S. Thomas ac mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig yn gyffredinol. Bwriedir ychwanegu ati o dipyn i beth.

Sut i Gysylltu

Y mae’r Ganolfan ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd yn gwneud graddau ymchwil ar waith R.S. Thomas ym Mangor, naill ai yn yr Adran Gymraeg neu yn yr Adran Saesneg, ac ar gyfer ysgolheigion ar ymweliad a myfyrwyr ymchwil cofrestredig o sefydliadau eraill.

Dylai’r sawl sydd am ddefnyddio adnoddau’r Ganolfan gysylltu â:

Yr Athro Jason Walford Davies
Adran y Gymraeg
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248–382239 neu 01248–382240 (Ysgrifenyddes)
E-hebiaeth: j.w.davies@bangor.ac.uk

neu

Yr Athro Tony Brown
Adran Saesneg
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248–382113 neu 01248–382102 (Ysgrifenyddes)
E-hebiaeth: a.d.brown@bangor.ac.uk

Projectau Cyfredol yn y Ganolfan

Cerddi ecphrastic R.S. Thomas

1. Ymhlith y llyfrau a gafodd y Ganolfan o lyfrgell bersonol R.S. Thomas yr oedd dwy gyfrol ar gelfyddyd fodern, sef  Art Now gan Herbert Read (1933) a Surrealism (1936) a olygwyd gan Read ac yn cynnwys ysgrifau gan rai o brif feddylwyr celf Swrrealaidd. Rhwng y tudalennau yn y llyfrau hyn roedd tua thri dwsin o gerddi llawysgrif heb eu cyhoeddi gan Thomas mewn ymateb i atgynyrchiadau o weithiau celf, gan gynnwys gwaith gan Salvador Dali, Henry Moore, René Magritte a Graham Sutherland. Mae Bloodaxe Books, a gyhoeddodd gasgliadau diweddarach Thomas yn ogystal â R.S. Thomas:  Uncollected Poems, a olygwyd gan Brown a Walford Davies (2013), dan gontract i gyhoeddi’r rhain, gydag atgynyrchiadau lliw o’r paentiadau. Cyhoeddwyd y casgliad, gyda’r teitl: Too Brave to Dream:  Encounters with Modern Art, gan Bloodaxe yn 2016.  

2.   Fel rhan o’i harchif, mae'r Ganolfan wedi llwyddo i sicrhau nifer sylweddol o baentiadau, llythyrau a dyddlyfrau Mildred Eldridge (1909-91), gwraig gyntaf y bardd. Roedd hi’n beintiwr o fri, yn ffigwr arwyddocaol mewn peintio Neo-Rhamantaidd Prydeinig o’r 1930au i’r 1950au. Pylodd ei henwogrwydd wedi hynny i raddau wrth i enwogrwydd ei gŵr gynyddu, er iddi barhau i baentio. Mae gwaith y Ganolfan wedi cyfrannu'n sylweddol at yr adfywiad sylweddol presennol yn y diddordeb yn ei gwaith, gan gynnwys tair arddangosfa gyhoeddus yn ddiweddar o'i phaentiadau a rhaglen deledu (a gyflwynwyd gan yr Athro Walford Davies).  Mae'r Athro Tony Brown ar hyn o bryd, gyda chefnogaeth weithredol Gwydion Thomas, mab y bardd, yn paratoi cyfrol o’i hunangofiant sydd heb ei gyhoeddi, gyda dau ddrafft ohono yng nghasgliad y Ganolfan.  Caiff yr hunangofiant ei gyhoeddi gyda detholiad helaeth o’i phaentiadau a’i brasluniau rhagorol ac astudiaeth ragarweiniol sylweddol o’i bywyd a’i gwaith.
3.   Yn ystod blwyddyn y canmlwyddiant (2013) cynhaliodd y Ganolfan ddarlithoedd cyhoeddus rhagorol ar waith R.S. Thomas gan Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Caergaint ac sydd ar hyn o bryd yn Feistr Coleg Magdalene, Caergrawnt, a’r Athro M. Wynn Thomas o Brifysgol Abertawe, Ysgutor Llenyddol y bardd.   Bwriedir i’r ddwy ddarlith hyn, ‘R.S. Thomas and Buddhism’ (Williams) ac “Yr Hen Fam”: R.S. Thomas and the Church in Wales’ (Thomas) fydd yn ffurfio’r ddau bamffled cyntaf mewn cyfres o Trafodion / Proceedings, i'w chyhoeddi gan y Ganolfan o dan olygyddiaeth yr Athro Jason Walford Davies

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?