Grwp o fyfyrwyr yn eistedd yn edrych ar eu gliniaduron a ffonau symudol

Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi Ionawr 2021
 • Cymhwyster MA
 • Hyd 1- 2.5 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr yn gweithio ar laptops/ gliniadur

Darllen mwy: Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol yn ymdrin â'r problemau cymhleth sy'n codi ym maes troseddu, cyfiawnder a mynd ar drywydd cyfiawnder troseddol yn y byd sydd ohoni. Mae ein MA Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol yn caniatáu i chi astudio’r heriau hynny mewn cyd-destunau lleol, rhyngwladol a byd-eang, gan ymdrin â theori ac ymchwil er mwyn deall ac ymateb i’r heriau hynny.