Gwneud Cais am gwrs Ôl-radd

Pryd i wneud Cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin (os yn cychwyn ym mis Medi) neu diwedd mis Hydref (os yn cychwyn mis Ionawr).

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os bydd angen. Bydd hyn hefyd yn rhoi mwy o amser i chi gwrdd ag unrhyw amodau y byddem yn ei osod ar eich cynnig i gael eich derbyn i astudio’r cwrs.

Mae gan rhai cyrsiau ddyddiadau cau penodol – edrychwch ar y disgrifiad cwrs ar y wefan i weld os ydi hyn yn berthnasol i’ch cwrs.

Cyrsiau Trwy Ddysgu efo Proses Ymgeisio wahanol

Mae gofyn dilyn proses wahanol i wneud cais am y cyrsiau hyn.

Cyrsiau Trwy Ddysgu efo Proses Ymgeisio wahanol

Mae gofyn dilyn proses wahanol i wneud cais am y cyrsiau hyn.

GWYBODAETH BELLACH A CHYNGOR AR WNEUD CAIS AM GWRS YMCHWIL ÔL-RADD

Er eich bod yn defnyddio’r un ffurflen i wneud cais am gwrs ôl-radd trwy ddysgu a chwrs ymchwil, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Statws eich cais

Gallwch gadw golwg ar statws eich cais drwy fewngofnodi i'n System Ymgeisio Uniongyrchol

Os ydych yn cael unrhyw anhawsterau gyda'n system ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, cysylltwch â ni: 

Swyddfa Derbyniadau: 

  +44 (0)1248 383717 

postgraduate@bangor.ac.uk 

Swyddfa Derbyniadau Rhyngwladol 

  Cysylltwch â'ch rheolwr gwlad 

Wedi gwneud cais yn barod?

Ydych chi eisiau gwybod beth fydd yn digwydd nesaf? Dewch i ddarganfod mwy am ffioedd a chyllid, llety, ein lleoliad a'r holl wybodaeth bwysig yr ydych angen ei wybod. 

Myfyrwyr yn cymdeithasu ar fain yn Gwad Mewnol, Prif Adeilad

HWB YMGEISWYR

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?