Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar
Cwrs newydd, yn amodol ar gael ei ddilysu

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru Meddygaeth a Meddygaeth Mynediad i Raddedigion (BM BS) Israddedig - Mynediad: Medi 2024/25*

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi
  • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
  • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae Gwyddoniaeth Feddygol yn ymdrin â llawer o bynciau sy'n adeiladu ar sylfaen bioleg sylfaenol ac yn cynnwys meysydd arbenigedd fel Anatomeg, Ffisioleg, Patholeg, Biocemeg, Microbioleg, Bioleg foleciwlaidd, a Geneteg. Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd.

Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Darllen mwy: Meddygaeth i Raddedigion

Cyflwynir y darpariaeth Meddygaeth i Raddedigion mewn partneriaeth rhwng yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Byddwch yn manteisio ar y cryfderau presennol a geir ym mhrifysgolion Caerdydd a Bangor, sy'n cynnwys addysg feddygol, addysg ymarferwyr iechyd, ymgysylltu cymunedol, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

[0:04] Croeso i Ddiwrnod Agored Prifysgol Bangor!

[0:07] Welcome to Bangor University Open Day!

[0:29] Fedrwn i ddim meddwl am le gwell i roi hwb i'm gyrfa na Bangor.

[0:35] Dwi'n meddwl ei fod o'r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed.

[0:51] Dewch i Fangor - rydych yn mynd i garu'r lle!

 

 

 

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?