Pori Ein Cyrsiau

Mynediad yn 2024

Gwyddorau Meddygol BMedSci (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B100
 • Cymhwyster BMedSci (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Iechyd a Gofal Cymdeithasol BA (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS L510
 • Cymhwyster BA (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023

Nyrsio (Nyrsio Oedolion) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Mawrth 2023/24*,Medi 2023/24* &Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B741
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Nyrsio Iechyd Meddwl (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B769
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024
 • Cod UCAS B110
 • Cymhwyster BMedSci (Anrh)
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024
 • Cod UCAS B770
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Nyrsio Oedolion (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B743
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024
 • Cod UCAS B744
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Nyrsio Plant (Dysgu o Bell) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B734
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Nyrsio Anabledd Dysgu BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B763
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023

Nyrsio Iechyd Meddwl BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Mawrth 2023/24*,Medi 2023/24* &Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B762
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Nyrsio Plant BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B732
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023

Bydwreigiaeth BM (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Mawrth 2023/24* &Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B720
 • Cymhwyster BM (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Ffarmacoleg (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Gradd Israddedig gyda Blwyddyn Sylfaen

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B20F
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Ffarmacoleg BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B200
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Gwyddor Biofeddygol (gyda Blwyddyn Sylfaen) BSc (Anrh)

Gradd Israddedig gyda Blwyddyn Sylfaen

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B112
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Gwyddor Biofeddygol BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B102
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Hylendid Deintyddol DipHE

Diploma Addysg Uwch

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B751
 • Cymhwyster DipHE
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Meddygaeth (BMBS)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS A100
 • Cymhwyster BMBS
 • Hyd 5 mlynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2024

Meddygaeth: Mynediad i Raddedigion (BMBS)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2024/25*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS A101
 • Cymhwyster BMBS
 • Hyd 4 mlynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?