Pori Ein Cyrsiau

Mynediad yn 2023
Gwyddorau Meddygol BMedSci (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B100
 • Cymhwyster BMedSci (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Iechyd a Gofal Cymdeithasol BA (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS L510
 • Cymhwyster BA (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio (Nyrsio Oedolion) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B741
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Gwyddorau Meddygol (gyda blwyddyn sylfaen) BMedSci (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B110
 • Cymhwyster BMedSci (Anrh)
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Plant BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B732
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Anabledd Dysgu BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B763
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B762
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Bydwreigiaeth BM (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B720
 • Cymhwyster BM (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Ffarmacoleg (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Gradd Israddedig gyda Blwyddyn Sylfaen

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B20F
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Ffarmacoleg BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B200
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Gwyddor Biofeddygol (gyda Blwyddyn Sylfaen) BSc (Anrh)

Gradd Israddedig gyda Blwyddyn Sylfaen

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B112
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 4 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Gwyddor Biofeddygol BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B102
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Hylendid Deintyddol DipHE

Diploma Addysg Uwch

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B751
 • Cymhwyster DipHE
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B769
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl (Llwybr Dysgu Gwasgaredig i fyfyrwyr ym Mhowys) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B770
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Oedolion (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B743
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Oedolion (Llwybr Dysgu Gwasgaredig i Fyfyrwyr ym Mhowys) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B744
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Plant (Dysgu o Bell) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B734
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Radiograffeg Diagnostig BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B821
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn
Ysgol Feddygol Gogledd Cymru Meddygaeth a Meddygaeth Mynediad i Raddedigion (BM BS)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2024/25*

 • Modd Astudio

  Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?