Prif Adeilad y Celfyddydau a Pontio, Prifysgol Bangor

Croeso gan y Brifysgol

Llongyfarchiadau mawr ar gael eich derbyn i Brifysgol Bangor. Rydych ar fin ymuno â chymuned fywiog a chyfeillgar, ac rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau ac yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd di-ri a fydd ar gael i chi. Gobeithio eich bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at gychwyn eich taith gyda ni, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.

Yn rhan o'ch croesawu i Brifysgol Bangor, cewch eich gwahodd i Groeso Ffurfiol ar ddydd Llun Medi 23, ar yr adegau canlynol:

  • 9.30yb-10.15yb: Ysgol Gwyddorau Naturiol.
  • 10.30yb-11.15yb: Ysgol Gwyddorau Eigion; Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg.
  • 11.30yb-12.15yp: Ysgol Busnes Bangor; Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas; Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau; Ysgol Addysg.
  • 12.30yp-1.15yp: Ysgol Feddygol Gogledd Cymru, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon.

Bydd yr holl sgyrsiau Croeso Ffurfiol yn cael eu cynnal yn Neuadd PJ. Os yw’r Neuadd yn llawn, gallwch wylio llif byw o’r sgwrs ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau (MALT).

Gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi:

Myfyrywyr yn chwarae 'quadball'

Croeso gan Undeb Bangor

Undeb Bangor yw enw undeb y myfyrwyr - enw uniaith Gymraeg gan ein bod yn falch iawn o'n gwreiddiau Cymreig.

Y pwyslais ar gyfer yr Wythnos Groeso yw eich helpu i gael eich traed danoch: gan roi digon o gyfle i chi gwrdd â phobl a chymryd rhan gydag Undeb Bangor.

Myfyriwr yn ysgrifennu mewn llyfryn efo ffôn symudol a gliniadur ar y ddesg

Cofrestru a Dewis Modiwlau

Rhaid i chi gofrestru gyda'r Brifysgol ar-lein cyn i chi gyrraedd, a chael eich manylion wedi eu gwirio pan fyddwch yn cyrraedd.

Yma fe welwch yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch am gofrestru a hefyd am ddewis eich modiwlau.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?