Prif Adeilad y Celfyddydau a Pontio, Prifysgol Bangor

Croeso gan y Brifysgol

Croeso gan Dirprwy'r Is-ganghellor, Yr Athro Andrew Edwards

Llongyfarchiadau mawr ar gael eich derbyn i Brifysgol Bangor. Rydych ar fin ymuno â chymuned fywiog a chyfeillgar, ac rwy'n siŵr y byddwch yn mwynhau ac yn manteisio i'r eithaf ar y nifer fawr o gyfleoedd a fydd ar gael i chi dros eich cyfnod gyda ni. Gobeithio eich bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at gychwyn eich siwrnai gyda ni, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.

Wrth eich croesawu i Brifysgol Bangor, hoffem gynnig rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol i chi ynghyd â chroeso 'ffurfiol' gan Dirprwy'r Is-ganghellor, yr Athro Andrew Edwards, a hynny i nodi carreg filltir swyddogol ar ddechrau eich profiad prifysgol.

Gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi:

Myfyrywyr yn chwarae 'quadball'

Croeso gan Undeb Bangor

Undeb Bangor yw enw undeb y myfyrwyr - enw uniaith Gymraeg gan ein bod yn falch iawn o'n gwreiddiau Cymreig.

Y pwyslais ar gyfer yr Wythnos Groeso yw eich helpu i gael eich traed danoch: gan roi digon o gyfle i chi gwrdd â phobl a chymryd rhan gydag Undeb Bangor.

Myfyriwr yn ysgrifennu mewn llyfryn efo ffôn symudol a gliniadur ar y ddesg

Cofrestru a Dewis Modiwlau

Rhaid i chi gofrestru gyda'r Brifysgol ar-lein cyn i chi gyrraedd, a chael eich manylion wedi eu gwirio pan fyddwch yn cyrraedd.

Yma fe welwch yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch am gofrestru a hefyd am ddewis eich modiwlau.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?