Croeso: Ysgol Busnes Bangor

Dydd Iau 19/01/2023

Dewch i gwrdd â'ch Ymgynghorydd Cyflogadwyedd a chael gwybod am y cymorth sydd ar gael i chi o'ch diwrnod cyntaf yn astudio yma ym Mhrifysgol Bangor, gan gynnwys chwilio am swyddi rhan-amser a phrofiad gwaith, a ffyrdd y gallwch chi ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i wella eich cyflogadwyedd tra byddwch chi’n astudio.

Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prif Adeilad y Celfyddydau

Friday 20/01/2023

Dewch i gwrdd â'ch athrawon Ysgol Busnes Bangor a glasfyfyrwyr eraill, yn ogystal â myfyrwyr mwy profiadol (Arweinwyr Cyfoed) yn ein digwyddiad Croeso BBS yn PL5, Pontio. Mae hwn yn gyfle i chi ddarganfod mwy am fodiwlau/rhaglenni ond hefyd am fywyd myfyriwr mewn ffordd anffurfiol.

9.00 – 10.00am: Cyflwyniad i Ysgol Busnes Bangor, Cefnogi Myfyrwyr ac Adnoddau Dysgu.

10.15 – 11.15am: Strwythurau Rhaglen Ysgol Busnes, Amserlen, Asesu a Thiwtoriaid Personol.

11.30am – 12.00pm: Rheoliadau'r Brifysgol a Chôd Ymddygiad Myfyrwyr y Brifysgol.

Lleoliad: PL5, Adeilad Pontio

Dydd Mercher 25/01/2023

Bydd y sesiwn ar gael ar yr adegau hyn:

1.00 - 2.00pm  /  2.00 - 3.00pm  / 3.00 - 4.00pm

Mae’r sesiwn hon yn cynnwys gwybodaeth hanfodol sydd ei hangen arnoch i wneud y gorau o’r TG rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer eich cwrs.

Offer cyfathrebu, offer Swyddfa, Blackboard, Llyfrgell a llawer mwy

Am yr holl wybodaeth yn ymwneud â gwasanaethau TG:

Technoleg Gwybodaeth

MyBangor

Canolfan Adnoddau'r Dechnoleg Ddysgu

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu iaith arall? Nawr yw eich cyfle chi i wneud hynny. Mae Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau nos mewn pum iaith:

  • Ffrangeg
  • Almaeneg
  • Eidaleg
  • Sbaeneg
  • Tsieinëeg (Mandarin)

Mae’n cyrsiau ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ogystal â phobl y tu allan i’r Brifysgol.

Mae’r cyrsiau iaith 10 wythnos hyn wedi eu llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr hyd at ddysgwyr sydd eisiau gloywi medrau iaith sydd wedi rhydu a/neu barhau ar ôl astudiaethau TGAU/lefel A.

*Cynhelir cyrsiau'n amodol ar nifer benodol o bobl. Mae rhai cyrsiau'n boblogaidd iawn - mewn achosion lle mae gormod o geisiadau am gyrsiau, byddwn yn cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin. Yr oedran lleiaf yw 18.

Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:

Ieithoedd i Bawb

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?