Ieithoedd i Bawb

Cofrestrwch yma

Ystafelloedd Darlithio

Mae Ystafelloedd Darlithio 1,2,3,4,5 i gyd ar y llawr cyntaf, Prif Adeilad y Celfyddydau (Bangor LL57 2DF), trowch i'r chwith ar ben y grisiau. Mae gan yr adeilad hwn faes parcio, sydd fel arfer am ddim gyda'r nos. 

Cynhelir sesiynau ar-lein ar Blackboard: https://blackboard.bangor.ac.uk/ultra. Wedi cofrestru, os cewch unrhyw broblemau wrth gael mynediad at eich e-bost Prifysgol Bangor neu safle Blackboard ar gyfer eich modiwl(au), cysylltwch â: languagesforall@bangor.ac.uk
Os gwelwch yn dda, unwaith y byddwch wedi cofrestru, gwiriwch Blackboard yn aml am fanylion pellach a diweddariadau.
 

Deunyddiau a Gwerslyfrau

Mae’n rhaid prynu gwerslyfr ar gyfer ein modiwlau. Ar ôl i chi gael eich derbyn ar fodiwl, dylech brynu'r gwerslyfr perthnasol ar gyfer eich lefel. Gweler ein rhestr lawn o werslyfrau.

Amserlen Ieithoedd i Bawb

Mae pob modiwl iaith yn cynnwys 10 sesiwn, un sesiwn yr wythnos. Cynigir rhai cyrsiau wyneb yn wyneb, ac eraill ar-lein. Sgroliwch i lawr i weld pa gyrsiau sydd ar gael ym mhob fformat. Cynhelir pob dosbarth gyda'r nos, o 3 Hydref 2022 (Semester 1) a 30 Ionawr 2023 (Semester 2)

••    Dechrau: 6.10pm. Egwyl: 7.00-7.10pm. Diwedd: 8pm.

Gweler y dyddiadau isod ar gyfer Wythnosau Darllen a Gwyliau’r Brifysgol yn 2022/23, pan na fydd unrhyw sesiynau yn cael eu cyflwyno:

  • Semester 1: wythnos yn dechrau 31 Hydref 2022 (un wythnos, wythnos ddarllen)
  •  Semester 2: wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2023 (un wythnos, wythnos ddarllen)
  • Semester 2: wythnos yn dechrau 27 Mawrth 2023 (tair wythnos, gwyliau'r Pasg)

DYDDIAD CAU COFRESTRU AR GYFER SEMESTER 1: Dydd Gwener, 30 Medi 2022
DYDDIAD CAU COFRESTRU AR GYFER SEMESTER 2: Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Sylwer: (1) Mae’r cyrsiau yn amodol ar isafswm niferoedd (2) Mae llawer o’r dosbarthiadau'n boblogaidd - gan fod nifer cyfyngedig o leoedd yn y dosbarthiadau, cânt eu pennu ar sail cyntaf i’r felin. Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosibl i osgoi cael eich siomi. (3) Tra bo’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, gellir newid yr amserlenni.

Modiwl ac amserlenni Semester 1 a 2

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar y daflen Gwybodaeth i Fyfyrwyr am ragor o wybodaeth am y gwahanol lefelau, codau modiwlau a'r amserlen. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni: languagesforall@bangor.ac.uk.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?