Students in language sessions

Ieithoedd i Bawb 2023-24

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu iaith arall? Nawr yw eich cyfle chi i wneud hynny.

Mae’n cyrsiau ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ogystal â phobl y tu allan i’r Brifysgol.

Cofrestrwch yma

Mae'r cynllun Ieithoedd i Bawb, wedi ei gwneud yn bosibl i holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor gofrestru ar un modiwl y semester AM DDIM (os oes lle ar gael).

Cynigir y modiwlau hyn yn y modd archwilio yn unig ar gyfer holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor – mae hynny’n golygu na fydd asesiad ffurfiol, ac ni ddyfernir credydau ar ôl cwblhau’r modiwlau. Sylwch na fyddant yn cael eu dangos yn eich amserlen.
Dim ond myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen all gymryd y modiwlau hyn fel rhan o'u gradd, gan ennill 10 credyd y modiwl. Byddai gofyn i fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen gwblhau 2 asesiad y modiwl.

Cofrestru

Nodwch os gwelwch yn dda: byddwch angen cod y modiwl a’r diwrnod o'r amserlen isod. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r ffurflen, cysylltwch â: cyrsiaubyr@bangor.ac.uk

Mae pawb a gyflogir gan Brifysgol Bangor (ac eithrio'r rhai hynny a gofrestrwyd hefyd fel myfyrwyr llawn-amser) yn gymwys i'w hystyried i gael eu heithrio rhag talu ffïoedd ar gyrsiau'r Brifysgol. I gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a’r hepgoriad ffioedd, cysylltwch â cyrsiaubyr@bangor.ac.uk. Archwiliad yn unig fydd y modiwlau – mae hynny'n golygu na fydd asesiad ffurfiol o'r modiwl ac ni ddyfernir credydau ar ôl cwblhau'r modiwl.

Gellwch wneud cais am fodiwl Ieithoedd i Bawb drwy ein Porth Cais Ar-lein. Edrychwch ar y canllawiau am gymorth i lenwi'r ffurflen.
Nodwch: byddwch angen cod y modiwl a’r diwrnod o'r amserlen isod. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r ffurflen, cysylltwch â: cyrsiaubyr@bangor.ac.uk

Cynigir y modiwlau hyn yn y modd archwilio yn unig – mae hynny’n golygu na fydd asesiad ffurfiol, ac ni ddyfernir credydau ar ôl cwblhau’r modiwlau.

Gall pob aelod o'r gymuned gofrestru ar ein cyrsiau. Y ffi yw £100 am un modiwl 10 sesiwn Ieithoedd i Bawb. Sylwch fod pob modiwl yn cael ei addysgu dros 10 wythnos.

Gellwch wneud cais am fodiwl Ieithoedd i Bawb drwy ein Porth Cais Ar-lein. Edrychwch ar y canllawiau (dewislen ochr dde) am gymorth i lenwi'r ffurflen. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r ffurflen, cysylltwch â: shortcourses@bangor.ac.uk ac applicantservices@bangor.ac.uk

Wedi i chi lwyddo i gofrestru, byddwch yn cael cyfeiriad e-bost Prifysgol Bangor, cyfrinair a mynediad i Blackboard (lle rhennir holl gynnwys a hysbysiadau’r cwrs: https://blackboard.bangor.ac.uk/ultra). Os cewch unrhyw broblemau wrth gael mynediad at eich e-bost Prifysgol Bangor neu safle Blackboard ar gyfer eich modiwl(au), cysylltwch â: languagesforall@bangor.ac.uk
 

Ystafelloedd Darlithio

Mae Ystafelloedd Darlithio 1,2,3,4,5 i gyd ar y llawr cyntaf, Prif Adeilad y Celfyddydau (Bangor LL57 2DF), trowch i'r chwith ar ben y grisiau. Mae gan yr adeilad hwn faes parcio, sydd fel arfer am ddim gyda'r nos. 

Cynhelir sesiynau ar-lein ar Blackboard: https://blackboard.bangor.ac.uk/ultra. Wedi cofrestru, os cewch unrhyw broblemau wrth gael mynediad at eich e-bost Prifysgol Bangor neu safle Blackboard ar gyfer eich modiwl(au), cysylltwch â: cyrsiaubyr@bangor.ac.uk

Os gwelwch yn dda, unwaith y byddwch wedi cofrestru, gwiriwch Blackboard yn aml am fanylion pellach a diweddariadau.

Deunyddiau a Gwerslyfrau

Mae’n rhaid prynu gwerslyfr ar gyfer ein modiwlau. Ar ôl i chi gael eich derbyn ar fodiwl, dylech brynu'r gwerslyfr perthnasol ar gyfer eich lefel. Gweler ein rhestr lawn o werslyfrau.

Amserlen Ieithoedd i Bawb

Mae pob modiwl iaith yn cynnwys 10 sesiwn, un sesiwn yr wythnos. Cynigir rhai cyrsiau wyneb yn wyneb, ac eraill ar-lein. Sgroliwch i lawr i weld pa gyrsiau sydd ar gael ym mhob fformat. Cynhelir pob dosbarth gyda'r nos, o 2 Hydref 2023 (Semester 1) a 29 Ionawr 2024 (Semester 2)

  • Dechrau: 6.10yp. Egwyl: 7.00-7.10yp. Diwedd: 8yp.

Gweler y dyddiadau isod ar gyfer Wythnosau Darllen a Gwyliau’r Brifysgol yn 2023/24, pan na fydd unrhyw sesiynau yn cael eu cyflwyno:

  • Semester 1: wythnos yn dechrau 30 Hydref 2023 (un wythnos, wythnos ddarllen)
  • Semester 2: wythnos yn dechrau 26 Chwefror 2024 (un wythnos, wythnos ddarllen)
  • Semester 2: wythnos yn dechrau 25 Mawrth 2024 (tair wythnos, gwyliau'r Pasg)

DYDDIAD CAU COFRESTRU AR GYFER SEMESTER 1: Dydd Mawrth, 26 Medi 2023
DYDDIAD CAU COFRESTRU AR GYFER SEMESTER 2: Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Sylwer: (1) Mae’r cyrsiau yn amodol ar isafswm niferoedd (2) Mae llawer o’r dosbarthiadau'n boblogaidd - gan fod nifer cyfyngedig o leoedd yn y dosbarthiadau, cânt eu pennu ar sail cyntaf i’r felin. Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosibl i osgoi cael eich siomi. (3) Tra bo’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, gellir newid yr amserlenni.

Modiwl ac amserlenni Semester 1 a 2

FFRANGEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1021], lefel A1. Dydd Llun (LR1).
Canolradd [Cod LXN-1051], lefel A2. Dydd Mawrth (LR1).  
Uwch [Cod LXN-1023], lefel B1. Dydd Mercher (LR1). 

SBAENEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1012], lefel A1. Dydd Mawrth (LR2).
Canolradd [Cod LXN-1043], lefel A2. Dydd Mercher (LR2).
Uwch [Cod LXN-1041], lefel B1. Dydd Iau (LR2). 
 

ALMAENEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1001], lefel A1. Dydd Llun (LR3).
Canolradd [Cod LXN-1031], lefel A2. Dydd Mawrth (LR5).  
 

EIDALEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1071], lefel A1. Dydd Mawrth (LR5).
Canolradd [Cod LXN-1073], lefel A2. Dydd Iau (ar-lein).  
 

TSIEINEEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1401], lefel HSK1. Dydd Llun (ar-lein).
Canolradd [Cod LXN-1073], lefel A2. Dydd Mawrth (ar-lein).  
Uwch [Cod LXN-1075], lefel B1. Dydd Mercher (ar-lein). 
 

SYLWER: Mae modiwlau “Plus” yn barhad o fodiwlau Semester 1. E.e. os oeddech yn gwneud “LXN-1021 Ffrangeg – Dechreuwyr” yn semester un, yn semester 2 dylech gofrestru i “LXN-1022 Ffrangeg – Dechreuwyr Plus”. 


FFRANGEG

Dechreuwyr Plus [Cod LXN-1524], lefel A1+. Dydd Llun (LR1).
Canolradd Plus [Cod LXN-1073], lefel A2+. Dydd Mawrth (LR1).  
Uwch Plus [Cod LXN-1075], lefel B1+. Dydd Mercher (LR1). 


SBAENEG

Dechreuwyr Plus [Cod LXN-1524], lefel A1+. Dydd Mawrth (LR2).
Canolradd Plus [Cod LXN-1073], lefel A2+. Dydd Mercher (LR2).  
Uwch Plus [Cod LXN-1075], lefel B1+. Dydd Iau (LR2).  

ALMAENEG

Dechreuwyr Plus [Cod LXN-1524], lefel A1+. Dydd Llun (LR3).
Canolradd Plus [Cod LXN-1073], lefel A2+. Dydd Mawrth (LR3).


EIDALEG

Dechreuwyr Plus [Cod LXN-1072], lefel A1+. Dydd Mawrth (LR5).
Canolradd Plus [Cod LXN-1074], lefel A2+. Dydd Iau (ar-lein).  


TSIEINEEG

Dechreuwyr [Cod LXN-1527], lefel HSK1. Dydd Iau (ar-lein).
Dechreuwyr Plus [Cod LXN-1524], lefel HSK1+. Dydd Llun (ar-lein).
Canolradd Plus [Cod LXN-1073], lefel HSK2+. Dydd Mawrth (ar-lein).  
UwchPlus [Cod LXN-1075], lefel HSK3+. Dydd Mercher (ar-lein). 
 

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar y daflen Gwybodaeth i Fyfyrwyr am ragor o wybodaeth am y gwahanol lefelau, codau modiwlau a'r amserlen. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni: cyrsiaubyr@bangor.ac.uk.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?