Pwrpas

Mae'r tîm cyllid yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i'r Brifysgol i gynorthwyo rheolaeth ariannol sefydliad sylweddol.

O brosesu anfonebau cyflenwyr o ddydd i ddydd, hyd at daliadau, gweithredu'r gyflogres a rheoli TAW. Yn ogystal â rheoli ffioedd myfyrwyr a helpu myfyrwyr gyda'u problemau a chynnal cyfrifon rheoli i gynorthwyo'r bwrdd i reoli'r sefydliad.

Hefyd, mae angen ffurflenni statudol amrywiol i gyrff llywodraethu.

Mae'r tîm hefyd yn ymwneud â rhagweld a chynllunio a phennu cyllidebau ar gyfer y sefydliad er mwyn cynorthwyo'r rheolwyr i redeg y sefydliad ymhellach.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?