Llun o Brif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor yn y cefndir

Gwybodaeth Gyffredinol

Lleolir mwyafrif y Gwasanaethau Cyllid yn Neuadd Reichel.


Rydym yn gyfrifol am gynhyrchu cyfrifon ariannol ar ran y brifysgol, goruchwylio cynlluniau yswiriant, rhedeg y gyflogres, prosesu a rheoli incwm, delio â chyflenwyr, pennu a monitro cyllidebau, llenwi ffurflenni statudol, a sicrhau bod y brifysgol yn gyfrifol yn ariannol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?