Astudiaethau PHD y Ganolfan Astudiaethau Pentecostaidd a Charismataidd

Canolfan Diwinyddiaeth Bentecostaidd yn Cleveland

Mae'r PhD yn cynnwys mynd i'r seminarau a gynhelir ddwywaith y flwyddyn a chymryd rhan ynddynt (Mai a Thachwedd) a drefnir gan y Ganolfan Diwinyddiaeth Bentecostaidd yn Cleveland, TN . Yn ystod y seminarau, mae ymchwilwyr PhD yn clywed gan gynrychiolwyr gweinyddol o Brifysgol Bangor yn ogystal â chael cyfle i gyflwyno eu hymchwil eu hunain i'w cyd-ymchwilwyr ac aelodau staff yn y cyd-destun colegol hwn. Mae asgwrn cefn y rhaglen yn cynnwys goruchwyliaethau unigol rheolaidd gyda goruchwyliwr PhD y myfyriwr, sy'n cynnig arweiniad ac ymgysylltiad wrth i'r myfyriwr baratoi yn y pen draw i gyflwyno'r traethawd ymchwil i'w arholi'n ffurfiol gan arholwr allanol ac arholwr mewnol. Mae'r Viva, fel y mae'n hysbys, yn digwydd ym Mangor, ac mae'n debyg mai dyma'r unig dro y bydd yn rhaid i'r myfyriwr deithio i Fangor.

Mynediad

Mae mynediad i'r cwrs astudio PhD yn dibynnu ar radd meistr berthnasol a chynnig traethawd ymchwil derbyniol. Gan fod y cynnig o'r fath bwysigrwydd strategol i fyfyriwr gael ei dderbyn, anogir y rhai sy'n ceisio cael eu derbyn i wneud PhD i fod mewn cysylltiad ag aelod o staff, yn y lle cyntaf, i benderfynu a oes gan aelod o staff ddiddordeb mewn goruchwylio pwnc y traethawd ymchwil. Mae gan Brifysgol Bangor bolisi derbyniadau treigl, felly mae'n bosibl y bydd ymgeisydd PhD fel rheol yn gallu cychwyn ar ei ymchwil ar sawl pwynt yn ystod y flwyddyn ar ôl derbyn y cynnig ffurfiol o le i astudio.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?