IAHP

Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol

Gweledigaeth y Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol yw cymdeithas iachach, sy'n perfformio'n well, ac sy’n fwy cynaliadwy.

EIN CENHADAETH

Logo Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol mewn glas a gwyrdd ar gefndir gwyn

Cenhadaeth y Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol yw gwneud ymchwil sy'n arwain y byd mewn ffisioleg gymhwysol gyda'r diben o wella perfformiad, iechyd a lles pobl.

Rydym yn rhoi’r genhadaeth hon ar waith trwy bedair thema allweddol:

  • Meddygaeth Ataliol ac Adsefydlu
  • Pobl a’r Amgylchedd
  • Chwaraeon a Pherfformiad Dynol
  • Ffisioleg a Thechnoleg

Rydym yn cynnig gwasanaethau ymchwil ac ymgynghori i sefydliadau, grwpiau ac unigolion mewn lleoliadau busnes, chwaraeon, lleoliadau clinigol, lleoliadau brys a’r lluoedd arfog. Mae'r projectau cyfnewid gwybodaeth cydweithredol hyn yn effeithiol, ac yn newid pethau er gwell i lawer o sefydliadau a phobl.

Mwy am ein hymchwil

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Pobl

Dysgwch fwy am staff unigol ac ymchwilwyr ôl-radd yn y Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol.

Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

CYSYLLTU Â NI

Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol

Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?