Gwneud Cais i Astudio neu Weithio Dramor

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer rhaglenni astudio neu gweithio dramor sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22 ac ysgolion haf sy’n cael eu cynnal yn ystod haf 2021. Bydd hefyd rhaid i chi ddarllen y datganiad yma cyn ymgeisio. Y dyddiad cau yw 5 Chwefror 2021.

Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod chi hefyd yn ymuno â’n grŵp Cyfleoedd Astudio/Gweithio Dramor ar MS Teams yma, lle gallwch wylio sesiwn wybodaeth a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i’r Cydlynydd Cyfnewidiadau Rhyngwladol ynglŷn â’ch opsiynau a’r broses ymgeisio.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?