Gwneud Cais i Astudio neu Weithio Dramor

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer rhaglenni astudio neu gweithio dramor sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22 ac ysgolion haf sy’n cael eu cynnal yn ystod haf 2021. Bydd hefyd rhaid i chi ddarllen y datganiad yma cyn ymgeisio. Y dyddiad cau yw 5 Chwefror 2021.

Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod chi hefyd yn ymuno â’n grŵp Cyfleoedd Astudio/Gweithio Dramor ar MS Teams yma, lle gallwch wylio sesiwn wybodaeth a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i’r Cydlynydd Cyfnewidiadau Rhyngwladol ynglŷn â’ch opsiynau a’r broses ymgeisio.