LLWYBR MYFYRDOD

Croeso

Mae wrth wraidd llawer o arferion myfyriol. Gallwn hefyd ddysgu i ganolbwyntio ein sylw fel hyn mewn bywyd bob dydd.
Mae ymchwil yn dangos y gall gynyddu iechyd a lles.

Gallwn ddal ein sylw yn ystyriol trwy 'ddod i'n synhwyrau: golwg, arogl, sain, blas a theimlad corff.

Cymerwch eich amser yn dilyn llwybr ymwybyddiaeth ofalgar (llwybr glas 15-20 munud) neu (llwybr oren 45-60 munud) gan ganolbwyntio ar
eich synhwyrau fel ffordd o ddwyn eich sylw at y presennol.

Anelwch at fod yn amyneddgar gyda chi'ch hun ar eich taith gerdded ystyriol. Efallai y bydd eich meddwl yn ymddangos yn benderfynol o fod yn unrhyw le arall yn hytrach nag yn y presennol.

Yn syml, defnyddiwch yr arwyddbyst i ddod â'ch sylw yn ôl am rai eiliadau ystyriol.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn golygu talu sylw i'r hyn sy'n digwydd pan fydd yn digwydd.

Beth yw mindfulness?

 

Mae Meddylgarwch yn golygu talu sylw i'r hyn sy'n digwydd pan fydd yn digwydd.

Mae wrth wraidd llawer o arferion myfyrio. Gallwn hefyd ddysgu i ganolbwyntio ein sylw fel hyn mewn bywyd bob dydd.

Mae ymchwil yn dangos y gall gynyddu iechyd a lles. Gallwn dalu sylw yn ystyriol trwy ganolbwyntio ar ein
synhwyrau: golwg, arogl, sain, blas a theimlad corfforol.

Cymerwch eich amser yn dilyn llwybr meddylgarwch (llwybr glas 15-20 munud neu’r llwybr oren 45-60
munud) gan ganolbwyntio ar eich synhwyrau fel ffordd o dalu sylw i'r presennol.

Byddwch yn amyneddgar gyda chi eich hun ar eich taith gerdded. Efallai y bydd eich meddwl yn ymddangos yn
benderfynol o fod yn unrhyw le arall yn hytrach nag yn y presennol. Defnyddiwch y cyfeirbwyntiau i ddod â'ch sylw yn ôl am rai eiliadau ystyriol.

Map llwybr ymwybyddiaeth ofalgar

Mindfulness map

Arweinlyfrau sain ar gyfer llwybrau

Mae Llwybrau Sain yn dod yn fuan

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?