Llun tu fewn i labordy

Cymru - cenedl fach a chanddi syniadau mawr ynglŷn â mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd

Bu arweinwyr y byd a’u llywodraethau’n cyfarfod yn Glasgow i drafod ffyrdd o atal y cynhesu byd-eang. Fodd bynnag, mae angen arloesi i wireddu ymrwymiadau gwleidyddol ynglŷn â sut mae cynhyrchu, storio a defnyddio ynni, a rheoli cefn gwlad fel y gall natur wneud ei rhan, a gwell dealltwriaeth o ganlyniadau’r newid yn yr hinsawdd. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?