Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i siarad â darpar athrawon ym Mhrifysgol Bangor, ac ateb eu cwestiynau. Mae addysgu yn broffesiwn gwych sy’n cynnig cyfle i bobl effeithio ar fywydau cannoedd ar filoedd o bobl ifanc.

Jeremy Miles AS,  Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?