Daniel Flower in nursing uniform

Angen mwy o nyrsys seiciatrig i ddelio ag argyfwng iechyd meddwl Covid

Mae rhybudd gan Sefydliad Iechyd y Byd am gynnydd aruthrol mewn achosion o iselder a achoswyd gan y pandemig wedi arwain at alw ar fwy o bobl i wneud cais i hyfforddi fel nyrsys iechyd meddwl gan un o brif ddarparwyr hyfforddiant Cymru.