A whale tail above the sea

Ap er mwyn adnabod mamiliaid y môr

Rwan ein bod yn rhydd i deithio, beth am fynd am dro ar hyd yr arfordir i chwilio am un o'r 30 o rywogaethau o forfilod a dolffiniaid sy'n ymweld â dyfroedd y Deyrnas Unedig?