An older couple walking in countryside

Dementia a heriau i’r synhwyrau - Gall dementia effeithio mwy na’r cof

Mae Catrin Hedd Jones, darlithydd ac ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor ac aelod o Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru, wedi gweithio gydag arbenigwr blaenllaw yng Nghymru ac aelodau o Merched y Wawr i gyfieithu a diweddaru'r llyfryn Dementia & Sensory Challenges – Dementia can be more than Memory i gefnogi codi ymwybyddiaeth am yr heriau i’r synhwyrau i [rai] pobl sy'n byw â dementia trwy gyfrwng y Gymraeg.