Some felled tree trunk ends close up with partly felled woodland in background.

Disgwylir i gynlluniau i blannu coedwigoedd yn y DU fod cyfwerth â gyrru 14 biliwn yn llai o gilometrau

Mae'r canlyniadau'n gwrthddweud astudiaethau diweddar sy'n awgrymu bod coedwigoedd masnachol yn gweithredu fel suddfan carbon deiocsid yn y tymor byr yn unig

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?