person wearing technology

Iaith yn oes y ‘peiriant dynol': Sut bydd ffurfiau newydd ar dechnoleg iaith yn newid y ffordd rydym yn cyfathrebu, ac yn newid iaith? 

Mae Prifysgol Bangor yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig ar y cyd mewn rhwydwaith ymchwil newydd sy'n ymchwilio i sut mae datblygiadau technolegol, megis, sbectol glyfar a theclyn clust clyfar yn debygol o newid ein ffordd o gyfathrebu bob dydd a’n galluogi i gyfieithu geiriau rhywun arall ac o ganlyniad, yn newid iaith.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?