Blue block of colour

Llynnoedd mewn dŵr poeth, newid hinsawdd yn creu problemau lluosog


Wrth i dywydd chwilboeth lethu’r Deyrnas Unedig, Sbaen, Ffrainc a Phortiwgal, lle mae’r tymheredd yn uwch na 40C ar brydiau, yn ogystal â rhannau o Ogledd America ac Asia, mae llynnoedd ledled y byd yn teimlo effaith newid yn yr hinsawdd, sy'n creu cyfres o sgileffeithiau ecolegol a phroblemau amgylcheddol. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?