Covid-19

Mae’r pandemig COVID-19 wedi tanlinellu'r cysylltiad rhwng ymddygiad sy'n niweidiol i iechyd a chlefydau trosglwyddadwy

Ceisio datrys argyfyngau byd-eang yn gysylltiedig ag ymddygiad sy’n niweidiol i iechyd yn ymwneud â diet, ymarfer corff, alcohol a defnyddio sylweddau er mwyn lleihau’r tebygrwydd o bandemigau yn y dyfodol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?