Proffil Myfyrwyr

Tegwen Parry Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae Tegwen Haf Parry yn fyfyrwraig hyn ac yn byw ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hi ar ei blwyddyn olaf yn astudio gradd mewn 'Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol'  ac yn gobeithio dechrau gradd MA mis Medi yn yr un pwnc.

Tegwen Parry

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?