Croeso i’r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Swyddogaeth y Swyddfa Ymchwil a Menter yw:

  • darparu gwasanaeth cefnogi ymchwil integredig i bob ymchwilydd Prifysgol Bangor
  • cefnogi’r broses o weithredu Strategaethau Ymchwil a Menter y Brifysgol
  • canfod cyfleoedd ymchwil a chyllidwyr posib i ymchwilwyr Prifysgol Bangor
  • cefnogi Rhagoriaeth Ymchwil a’r broses o sicrhau effaith o ymchwil Prifysgol Bangor
  • cefnogi ymchwilwyr i feithrin perthynas gynaliadwy gyda phartneriaid busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • hyrwyddo, cydlynu a chefnogi gweithgareddau Busnes a Menter Prifysgol Bangor
  • sicrhau bod pob gwariant ymchwil a menter yn gymwys ac yn archwiliadwy

I gael gwybod mwy am ein hystod eang o wasanaethau cefnogi i staff, ôl-raddedigion a busnesau ewch i adran berthnasol ein gwefan trwy ddilyn y ddewislen ar y llaw chwith.

Dr Garry Reid
Cyfarwyddwr
Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Cyhoeddiadau Pwysig

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith.

Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.