Wedi gwneud cais?

Cynigion gan y Prifysgolion

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich holl gynigion, rhaid ichi nodi Dewis Pendant a Dewis Wrth Gefn, a Gwrthod yr holl gynigion eraill.

Beth yw Dewis Pendant?

Dylai eich Dewis Pendant o brifysgol fod yr un yr ydych fwyaf awyddus i fynd iddi. Wrth wneud hon yn Ddewis Pendant, rydych yn dweud eich bod yn cytuno i astudio yno, cyhyd â’ch bod yn cydymffurfio ag amodau eich cynnig.

Beth yw ystyr Dewis Wrth Gefn?

Eich prifysgol wrth gefn yw hon, felly, os na chewch y graddfeydd sydd eu hangen ar gyfer eich dewis cyntaf, yna, gyda lwc, byddwch wedi cyrraedd y safon sy’n ofynnol ar gyfer y Dewis Wrth Gefn. Pan fyddwch yn penderfynu ynglŷn â Dewis Wrth Gefn, mae’n syniad da sicrhau eich bod yn ffyddiog y gellwch ateb y meini prawf hynny. Peidiwch â dewis prifysgol sydd wedi pennu amodau tebyg i’ch Dewis Pendant. Cofiwch, eich cynllun wrth gefn yw hwn!

A allaf ail-feddwl yn nes ymlaen?

Os ydych wedi derbyn eich cynigion yn ystod y 14 diwrnod diwethaf gallwch newid eich dewis Pendant ac Wrth Gefn. Cysylltwch â chynghorydd UCAS i roi gwybod iddynt beth yr hoffech ei wneud. Nid oes modd cyfnewid ar ôl 21 Gorffennaf 2023.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?