An aforested mountain in the Blue Mountains, Jamaica

Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

Yr Athro Peter Shapely, Pennaeth yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

Croeso i Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas. Fel myfyriwr newydd, rydych ar un o deithiau mwyaf trawsnewidiol eich bywyd ac rydym wrth ein bodd y byddwch yn ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor wrth i chi gychwyn ar y cam nesaf yn eich addysg.  
 
Mae’r ysgol academaidd hon yn gartref i’r meysydd pwnc canlynol:  
•    Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth
•    Y Gyfraith
•    Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd
•    Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
•    Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol 
•    Gwleidyddiaeth
•    Plismona
 
Gwyddom fod hwn yn gyfnod cyffrous a brawychus braidd - yn llawn pobl, lleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y staff addysgu yn gwneud eu gorau i’ch cefnogi wrth i chi ymgartrefu yn eich amgylchedd newydd. 
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd eich profiad myfyriwr yn un o ddysgu a datblygiad personol o safon.  Mae astudio yn y brifysgol yn gyfle i greu atgofion gwych, ffrindiau am oes ac ennill gradd a fydd yn gwella eich rhagolygon ar unrhyw nifer o lwybrau gyrfa.
 
Bydd Tiwtor Personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn gallu cynnig cyngor ar fodiwlau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich rhaglen astudio. 
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich cwrs, cysylltwch â'r ysgol. 
 
Isod fe welwch wybodaeth am eich cyfarfod croeso gyda'r ysgol.  Cewch ragor o wybodaeth ddefnyddiol am baratoi ar gyfer dechrau’r tymor yma.
 
Yr Athro Peter Shapely
Pennaeth yr Ysgol

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?