Wythnos Groeso: Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Dydd Mawrth 20/09/2022

Croeso i'ch maes pwnc a chyfle i gyfarfod y staff.

Ystafell Seminar y Gymraeg

Swyddfeydd staff

Neuadd Powis ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau

Darlithfa 3

Os ydych chi'n astudio gradd anrhydedd gyfun, dyma gyfle i chi gael croeso i'ch ail faes pwnc, ac i gyfarfod y staff

Cwrdd â'ch ail ysgol - Ystafell Seminar y Gymraeg

Darlithfa 2

Bydd Pizza am ddim, a ffilm o safon

Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau a'r cyntedd

Neuadd Mathias Hall, Adeilad Cerddoriaeth

Dydd Mercher 21/09/2022

Canolfan Brailsford, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

Canolfan Brailsford, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

Mae llawer o gefnogaeth ar gael i’ch helpu i ddefnyddio’r Gymraeg yn eich gwaith yn y Brifysgol. Dewch i glywed pa help sydd ar gael er mwyn datblygu eich sgiliau iaith a defnyddio’r Gymraeg yn hyderus yn eich gwaith academaidd.

OSCRA, Prif Adeilad y Celfyddydau

Darlithfa 4

Dewch i gwrdd â'ch Ymgynghorydd Cyflogadwyedd a chael gwybod am y cymorth sydd ar gael i chi o'ch diwrnod cyntaf yn astudio yma ym Mhrifysgol Bangor, gan gynnwys chwilio am swyddi rhan-amser a phrofiad gwaith, a ffyrdd y gallwch chi ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i wella eich cyflogadwyedd tra byddwch chi’n astudio.

Darlithfa 2

Cyfle i chi ddefnyddio’r offer iaith diweddaraf sydd ar gael i’ch helpu i ysgrifennu’n gywir a hyderus yn y Gymraeg.

Ystafell Gyfrifiaduron 1 - Prif Adeilad y Celfyddydau

Bydd Pizza am ddim, a ffilm Gymraeg o safon

Ystafell Ymarfer Drama, Prif Adeilad y Celfyddydau

Tyrd i rannu hoff ysgrif (o dy sgwennu dy hun, neu o waith hoff fardd neu awdur) neu tyrd i wrando.
Caffi Blue Sky, Stryd Fawr Bangor
 

Corws y Brifysgol, Côr Siambr y Brifysgol, Côr y Gymdeithas Gerdd

Dewch yn llu i ganu - bydd croeso i bawb!

Neuadd Prichard Jones

Dydd Iau 22/09/2022

Darlithfa 1

Canolfan Brailsford, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

Darlithfa 5

Wedi bod eisiau rhoi cynnig ar ddysgu Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg neu Manadarin? Wel, nawr gallwch chi mewn sesiynau byr, rhyngweithiol a hwyliog gyda thiwtoriaid iaith o'r Adran Ieithoedd a Diwylliannau Modern. Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at fyfyrwyr sy’n ystyried gwneud modiwl iaith i ddechreuwyr fel rhan o’u gradd, sydd â diddordeb yn ein dosbarthiadau nos Ieithoedd i Bawb, neu sydd ond yn awyddus i roi cynnig ar iaith newydd. Croeso i bawb!

10.00 - 10.20: Ffrangeg (Nathalie Thomas)
10.25 - 10.45: Eidaleg (Elsa Barratt)
10:50 - 11:00: Sbaeneg (Elena Castillo)
11:15 - 11:35: Almaeneg (Lana Feldmann)
11:40 - 12:00: Tseiniaidd (Shasha Wang)

Darlithfa 5, Prif Adeilad y Celfyddydau

Bwriad y sesiwn hon yw cyflwyno myfyrwyr i'r undeb, a'r system cynrychiolwyr cwrs, gan esbonio sut y gall myfyrwyr gymryd rhan mewn cofrestru i fod yn gynrychiolydd, a sut y gall cyfoedion roi adborth a gwella eu cwrs. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys croeso gan gyfarwyddwr ymgysylltu â myfyrwyr, a sgwrs gan Mandy ynghylch Ymgysylltiad Myfyrwyr ac Arolygon.

Rydym yn annog pob myfyriwr yn gryf i fynychu hwn a'i drin fel sesiwn sefydlu hanfodol.

Bea Fallon - Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau

Cyfle i fwynhau gweithgareddau sgwennu creadigol anffurfiol

Ystafell Seminar y Gymraeg

Gair o groeso gan Bennaeth Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau, yr Athro Ruth McElroy.

Theatr John Phillips

Ystafell Gyfrifiaduron 2, Prif Adeilad y Celfyddydau

Ar yr awr, a hanner awr wedi'r awr

 

Ystafell Cyfrifiadur 2, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol, Cerddorfa’r Gymdeithas Gerdd

Os ydych chi’n chwarae offeryn cerddorfaol, bydd croeso i chi ymuno â’r ymarfer.

Neuadd Prichard Jones

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?