Arweinwyr Cyfoed yn cerdded drwy bentref Ffriddoedd yn ystod Wythnos Groeso

Wythnos Groeso: Ysgol Gwyddorau Eigion

Myfyrwyr yn sefyll yn y môr ar y traeth

Croeso. Yn gyntaf, llongyfarchiadau am ymuno efo ni yn ysgol gwyddorau eigion a prifysgol Bangor. Ein nod yw eich helpu chi i gael y gorau allan o'r rhan nesaf yma o'ch bywyd, ag I fwynhau'r profiad yng ngwyddorau eigion i'r llawn. Odanodd Mae crynodeb o'r digwyddiadau yn ystod 'Croeso 2023' efo ni. Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau, Mae croeso i chi gysylltu efo ni ar: oceansciences@bangor.ac.uk

Rhaglen Groeso

Dewch o hyd i'ch amserlen trwy chwilio am eich grŵp pwnc neu deitl eich cwrs.

Rhaglen Groeso

Dewch o hyd i'ch amserlen trwy chwilio am eich grŵp pwnc neu deitl eich cwrs.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?