Blue block of colour

Academydd yn ennill gwobr Association of European Operational Research Societies

Mae’n anrhydedd i dderbyn y wobr hon ac rwy'n falch iawn. Mae'n braf cael cydnabyddiaeth i'n hymdrechion. Mae fy nghyd-awduron a minnau'n ymfalchïo yn y papur hwn gan ei fod nid yn unig yn gwneud cyfraniad sylweddol i lenyddiaeth academaidd ond hefyd yn rhoi mewnwelediadau i lunwyr polisi ar sut y dylent ddelio â digwyddiadau annisgwyl fel COVID-19 yn y dyfodol. Ar ben hynny, mae'r wobr hon yn nodi dechrau ymdrech ar y cyd gan yr Ysgol Fusnes i symud ymlaen ymhellach ym maes dadansoddi data trwy gyflwyno a chefnogi rhaglenni academaidd newydd.

Chrysovalantis Vasilakis ,  Uwch Ddarlithydd mewn Economeg

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?