Bangor Business School

Ysgol Busnes Bangor

Bruce Vanstone

Croeso i Ysgol Busnes Bangor. Fel myfyriwr newydd, rydych ar un o deithiau mwyaf trawsnewidiol eich bywyd ac rydym wrth ein bodd y byddwch yn ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor wrth i chi gychwyn ar y cam nesaf yn eich addysg. 
 
Mae’r ysgol academaidd hon yn gartref i’r meysydd pwnc canlynol:  
•    Cyfrifeg, Bancio a Chyllid
•    Busnes, Rheolaeth a Marchnata
•    Economeg a Dadansoddi Data
 
Gwyddom fod hwn yn gyfnod cyffrous a brawychus braidd - yn llawn pobl, lleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y staff addysgu yn gwneud eu gorau i’ch cefnogi wrth i chi ymgartrefu yn eich amgylchedd newydd. 
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd eich profiad myfyriwr yn un o ddysgu a datblygiad personol o safon.  Mae astudio yn y brifysgol yn gyfle i greu atgofion gwych, ffrindiau am oes ac ennill gradd a fydd yn gwella eich rhagolygon ar unrhyw nifer o lwybrau gyrfa.
 
Bydd Tiwtor Personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn gallu cynnig cyngor ar fodiwlau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich rhaglen astudio. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich cwrs, cysylltwch â'r ysgol
 
Isod fe welwch wybodaeth am eich cyfarfod croeso gyda'r ysgol.  Cewch ragor o wybodaeth ddefnyddiol am baratoi ar gyfer dechrau’r tymor yma.
 
Yr Athro Bruce Vanstone
Pennaeth yr Ysgol

Arweinwyr Cyfoed

Ar ran holl Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Busnes, hoffwn eich croesawu i Fangor.

Mae’r cynllun Arweinwyr Cyfoed yma i’ch helpu chi yn ystod eich cyfnod ym Mangor, yn enwedig wythnosau cyntaf eich cwrs gradd. 

Bydd Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol ar gael i’ch cynorthwyo chi ac i'ch helpu chi deimlo'n gartrefol. Mae gennych chi Arweinydd Cyfoed personol a fydd yn cysylltu â chi cyn bo hir.

Yn y cyfamser, os hoffech gysylltu â'ch Arweinydd Cyfoed, cysylltwch â chydlynydd yr Arweinwyr Cyfoed a wnaiff eich rhoi chi mewn cysylltiad - Ayan Orujov (a.orujov@bangor.ac.uk) 

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?