'All that is Wales' conference

Cynhelir cynhadledd ôl-raddedig ‘Cyfan-dir Cymru’ ym Mhrifysgol Bangor 5–6 Mehefin 2018. Trefnir y gynhadledd hon gan Ganolfan Ymchwil Cymru. Bydd ymchwilwyr ôl-raddedig yn cyflwyno papurau sy’n ymwneud â Chymru ym maes y celfyddydau a’r dyniaethau yn y gynhadledd. Ein prif siaradwyr yw Thomas Charles-Edwards, Cymrawd Emeritws a chyn Athro Celtaidd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, ac M. Wynn Thomas, Athro Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r gynhadledd am ddim ac mae croeso i bawb.

I gofrestru: http://research-centre-wales.sites.bangor.ac.uk/conference/register.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2018