Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

'Bowlio gyda'i gilydd? Cymdeithas sifil mewn pentref Gogledd Ddwyrain Cymru' - Tîm Ymchwil WISERD Bangor

Tîm Ymchwil WISERD Bangor, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor

Dyddiad: Dydd Mercher Mawrth 16 2016, 13.00 - 14.00

Ystafell: Ystafell Seminar Ogwen

Croeso i bawb

Yn y seminar hwn rydym yn cyflwyno canfyddiadau o'r prosiect cymdeithas sifil WISERD sy'n dod i'r amlwg "civil participation in Wales, in place, and over time".

Mae cyhoeddi Bowling Alone (2000) gan Putnam ysgogodd ddadl bwysig ynghylch a yw lefelau cyfranogiad mewn cymdeithasau Gorllewinol yn gostwng. Tra yn y cyd-destun y DU yr achos dros gostyngiad cyffredinol mewn cyfranogiad braidd yn gymysg, mae tystiolaeth gref bod cyfranogiad dinesig a chymdeithasol wedi dod yn fwyfwy haenedig ar hyd llinellau dosbarth ac echelau eraill o anghydraddoldeb. Mewn astudiaethau penodol yn awgrymu bod cymryd rhan ffurfiol yn fwy na canolbwyntio erioed ymysg grwpiau dosbarth canol; tra bod y sefydliadau cymdeithasol sy'n sail i ffurfiau dosbarth gweithiol o gymryd rhan yn gostwng.

Mae ein hymchwil eu hunain yn ceisio archwilio hyn yn y fan a'r lle; gan ddefnyddio dulliau cyfweld ethnograffig bywgraffyddol i ddal y ddau parhad a newid mewn cyfranogiad o fewn ardal de-ddiwydiannol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae ein canfyddiadau cychwynnol yn gyson â'r rhai patrymau ehangach o ddirywiad mewn ffurfiau traddodiadol o gyfranogiad yn seiliedig ar grefydd a dosbarth. Ond rydym hefyd yn nodi sut y mae rhai o'r mannau lleol a sefydlwyd ar gyfer cymryd rhan yn cael eu herio i ail-gyflwyno eu hunain mor agored a chroesawgar mannau cymunedol, a gyda graddau amrywiol o lwyddiant. Rydym yn awgrymu bod y canfyddiadau hyn yn codi rhai cwestiynau beirniadol am y syniad o 'dinesig', a'i ystyr a pherthnasedd ar gyfer deall cymdeithas sifil o fewn gwahanol fathau o leoedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016