Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Tachwedd 2011

Arbenigwyr canser yn dod ynghyd mewn Cynhadledd ym Mangor

On Wednesday and Thursday this week (23/24/11/11), delegates from across the UK will be gathering at Bangor University for the second conference exploring how services for patients with cancer can be provided in a rural environment.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2011

Effaith newid hinsawdd ar ryddhau CO2 o fawn llawer uwch nag y tybiwyd

Mae cyfnodau o dywydd sych eithafol yn achosi i fawn ryddhau llawer mwy o garbon deuocsid na’r hyn a sylweddolwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Y gwelliannau mwyaf yng nghyfnodau diagnosio canserau’r coluddion, yr oesoffagws a’r pancreas

Mae ymchwil newydd yn dangos gwelliant mawr wrth ymdrin â chanser y coluddion, yr oesoffagws a’r pancreas. Gwelwyd gostyngiad sylweddol yn yr amser y mae’n ei gymryd o’r adeg y mae cleifion yn mynd i weld eu meddyg teulu gyntaf gyda'r symptomau i’r adeg pan maent yn cael diagnosis o'r afiechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2011

Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu ysgolheigion nodedig fel darlithwyr gwadd

Bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu dau  ddarlithydd gwadd nodedig i Fangor ym mis Tachwedd 2011.

Bydd yr Athro Jason Chuah, Pennaeth Cyfraith Academaidd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol y Ddinas Llundain, yn cyflwyno seminar ar "Letters of Credit -  Reconciling legal rules with commercial realities” ar ddydd Llun, 14 Tachwedd. Bydd yr Athro Z Wang o Brifysgol Astudiaethau Tramor  Beijing hefyd yn cyflwyno seminar ar 14 Tachwedd. Bydd yn rhoi seminar o’r enw  "The Evolving Nature of EU Power and Sino-EU Relations in the 21st century".

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Cyfres Radio i Goffhau'r Marw o Irac ac Affganistan

Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Fangor, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011

Helpu cwmni lleol sydd wedi datblygu ac ennill y farchnad ar gyfer cynnyrch awyr agored

Roedd  Rheolwr Cyfarwyddwr y cwmni ac entrepreneur a ddyfeisydd, Derek Ryden, o Gwmni Blizzard Protection Systems Cyf. yn ymwybodol fod ganddo gynnyrch da. Fodd bynnag, mae cydweithio efo arbenigwyr yn Ysgol Chwaraeon, Iechyd a Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor wedi ei alluogi i werthfawrogi’n union pa mor effeithlon ydy’r cynnyrch mewn gwirionedd. Mae’r wybodaeth wedi bod o fudd i’r cwmni marchnata’u cynnyrch yn fwy effeithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2011