2019/20 PhD Research Council Policy Internships Scheme (National Assembly for Wales Research Service)

Mae’n dda gennym gyhoeddi cyfle arbennig i fyfyrwyr PhD ymgymryd ag interniaeth polisi âGwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod 2020. Bydd hyn yn rhoi profiad i fyfyrwyr weithio mewn deddfwrfa sydd ag amgylchedd gwleidyddol, amrywiol.

Mae'r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ddiduedd, annibynnol ac arbenigol i gefnogi Aelodau'r Cynulliad ym mhob agwedd ar eu gwaith fel cynrychiolwyr etholedig ac i sicrhau gwaith craffu ar bolisïau a deddfwriaeth o'r safon uchaf posibl. 

Bydd myfyrwyr yn rhan o Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad am 3 mis. Byddant yn dod i ddeall hanfodion gwaith fel ymchwilydd polisi ac yn dysgu sut y defnyddir tystiolaeth wrth ddatblygu deddfwriaeth, ymholiadau polisi a dadleuon.

Dyma amser prysur i ymuno â deddfwrfa ddatganoledig sydd â phwerau datganoledig cynyddol, ochr yn ochr â phenderfyniad y DU i ymadael â’r UE.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad o 3 mis i gyfnod eu PhD er mwyn iddynt allu cwblhau’r interniaeth, a bydd yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil.

Dylech wneud cais yma erbyn 12 Awst:https://www.ukri.org/skills/policy-internships-scheme/

Mae interniaid blaenorol wedi cael eu profiad o weithio yn y Cynulliad yn werthfawr iawn – gweler pedwar erthygl gan fyfyrwyr am eu profiad fel interniaid. Hayley MouldingEleanor Warren-ThomasPiotr Wegorowski a Rachel Prior.

Dyma enghreifftiau o gyhoeddiadau gan fyfyrwyr blaenorol:http://www.assembly.wales/cy/bus-home/research/academic-engagement/Pages/UKRI-PhD-student-placements.aspx

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2019