Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnig 5 Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu gwerth £7,000 yr un.

Mae gan yr Ysgol ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau yn y meysydd ymchwil canlynol:

  • Ymchwil i Werthuso Polisi
  • Cymunedau a Rhwydweithiau Cymdeithasol
  • Trosedd a’r Gymdeithas Ddinesig
  • Ieithoedd a Diwylliannau Lleiafrifol

Am fanylion pellach ewch i’r prif tudalen Bwrsariaethau Ymchwil Ddathlu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011