Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Efrydiaethau PhD gwerth £13,000 ar gael ar gyfer Hydref 2013

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2013. Mae’r rhain yn rhoi cyllid i astudio’n llawn amser am radd PhD am gyfnod o dair blynedd. 

Mae’r fwrsariaeth PhD yn rhoi lwfans blynyddol o £13,000. Mae gofyn i ddeiliaid bwrsariaeth dalu ffioedd a chyfrannu tua 100 awr y flwyddyn o wasanaeth dysgu ac/neu gymorth ymchwil wedi ei seilio ar oruchwyliwr / tîm ymchwil. Bydd hyn yn rhan o’u datblygiad fel academyddion y dyfodol.

Ceir gwybodaeth bellach am y projectau a sut i wneud cais ar y tudalen efrydiaethau PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2013