Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enwebiadau ar gyfer Medal Brethynwyr 2016/17

Mae’r Pwyllgor Gwobrau’r Senedd yn gofyn am enwebiadau ar gyfer y Medal Brethynwyr 2016/17 gyda dyddiad cau o 9fed Ionawr 2017.

Bob blwyddyn academaidd bydd Cwmni’r Brethynwyr yn garedig yn rhoi dwy fedal i’w rhoi i fyfyrwyr ymchwil nodedig.   Bydd un fedal mewn arian a’r llall mewn efydd. Bydd arfbais y Brethynwyr ac enw’r sawl fydd yn ennill y fedal arnynt, ynghyd â’r geiriau canlynol – “Am gyfraniad ôl-radd nodedig.”

Rhoddir y ddwy fedal i fyfyrwyr ôl-radd ymchwil sydd yn ei trydydd flwyddyn  neu yn y flwyddyn  ysgrifennu i fyny, sydd wedi gwneud cyfraniad academaidd, diwylliannol neu gymdeithasol nodedig i'r Brifysgol.   Gall cyfraniad o’r fath fod yn rhagoriaeth mewn ysgolheictod, dylanwad ymchwil, cefnogaeth fugeiliol a mentora, cymorth gyda recriwtio, cynorthwyo’r Brifysgol i gynyddu ei henw da neu gael cyhoeddusrwydd rhagorol i ni. 

Amgaeir gopi o'r ffurflen enwebu, sy'n cynnwys rhagor o fanylion.Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Karen Chidley- k.chidley@bangor.ac.uk

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2016