Galwad agored am gynigion gan Grwpiau Datblygu Ymchwil

Mae gan Fenter Gydweithredol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan (ASCC) alwad agored am gynigion gan Grwpiau Datblygu Ymchwil (RDGs). Diben yr RDGs yw cynyddu'r gallu i ymchwilio a chynhyrchu deunyddiau ym maes ymchwilio gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae cronfeydd RDG ar gael yn benodol i alluogi grwpiau i ysgrifennu a chyflwyno cynigion am brojectau ymchwil ar raddfa fawr.

Amgaeaf yr eitemau isod: 

Sylwer mai’r dyddiad cau yw ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u llenwi yw Ebrill 1 2014 am 5:00pm.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014