Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r Grwp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) yn gorff sydd yn cynghori’r Cynulliad ar amgylchedd hanesyddol Cymru, ac yn Nhachwedd 2013 cyfarfu John Griffiths, Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, gyda Katharina Moeller, Swyddog Cefnogi ymchwil ar y project Cyd-lunio safbwyntiau amgen ar dreftadaeth goll ym Mhrifysgol Bangor.John Griffiths, Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, gyda Katharina Moeller, Swyddog Cefnogi ymchwil ar y project Cyd-lunio safbwyntiau amgen ar dreftadaeth goll ym Mhrifysgol Bangor.ym Mhrifysgol Bangor.  Mae nifer o aelodau staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn cyfrannu at y GAH, o dan arweiniad yr Athro Ray Karl. 

Yn y cyfarfod ym Mangor roedd John Griffiths, y Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon yn y Cynulliad, yn bresennol i drafod Mesur Tretfadaeth newydd sydd wrthi’n cael ei drafod.  Ymhelaethodd ymhellach ar Strategaeth Amgylched Hanesyddol y Cynulliad.  Am fanylion pellach gweler: http://cadw.wales.gov.uk/historicenvironment/policy/historicenvironmentstrategyforWales/?skip=1&lang=cy

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013