Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwahoddwyd athro o Fangor i rannu arbenigedd mewn cynhadledd taliadau symudol yn yr Unol Daleithiau

Darlithydd o Ysgol Busnes Bangor oedd yr unig academydd o unrhyw brifysgol yn Ewrop i fynd i gynhadledd ar ddyfodol taliadau adwerthu a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar. 

Aeth yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, sydd â Chadair  mewn Hanes Busnes a Rheolaeth Banciau ym Mangor i'r gynhadledd yn yr Institute of Money, Technology and Financial Inclusion ym Mhrifysgol California, Irvine, lle bu academyddion ac ymarferwyr yn cyfnewid gwybodaeth am daliadau symudol. 

Amcan y cyfarfod, a noddwyd gan yr Intel Science and Technology Centre for Social Computing, oedd sefydlu grŵp amlddisgyblaethol i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n gyrru arloesi mewn taliadau adwerthu.

Ymunodd yr Athro Batiz-Lazo ag academyddion o nifer o brifysgolion yr Unol Daleithiau, yn cynnwys Harvard, MIT ac University of Southern California, i gyfrannu ei arbenigedd ar hanes systemau talu. Roedd y pynciau a gynrychiolwyd gan y grŵp o academyddion yn amrywio o gyfrifeg ac anthropoleg i economeg a systemau gwybodaeth.  

Ochr yn ochr â chynrychiolwyr o fyd academia oedd ymarferwyr sy'n bryderus iawn am gymdeithas sy'n gynyddol ddim yn defnyddio arian parod.  Roedd Square, y cwmni datrys taliadau symudol yn bresennol a'r gweithgynhyrchwr sglodyn electronig Intel a Federal Reserve Bank of Cleveland. Roedd cynrychiolwyr hefyd o gwmnïau cyfreithwyr a chyfalaf menter, ac ymgynghorydd TG annibynnol i brif fanciau'r Unol Daleithiau.  

Wrth wraidd y drafodaeth oedd y ffaith nad ydym yn gwybod os bydd taliadau symudol yn dod yn boblogaidd yn yr oes hon o wneud trafodion heb ddefnyddio arian parod. Mae'r ecosystem taliadau yn gymhleth ac mae newidiadau yn dueddol o ddigwydd yn raddol, ond mae cyfleoedd  i sicrhau newid a all fod yn rhai proffidiol.

Canlyniad y cyfarfod hwn oedd rhaglen ymchwil ar sail cysyniadau sy'n ystyried sut y dylai ymarferwyr ymateb i'r newid mewn taliadau adwerthu. 

Bu'r Athro Batiz-Lazo hefyd yn bresennol mewn dau fforwm tebyg yn y DU yn ddiweddar, yn cynnwys 'Tomorrow’s Transactions Forum' ar ddyfodol taliadau electronig adwerthu, a'r Uwchgynhadledd Taliadau Rhyngwladol 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013