Gweithdy cyhoeddi gyda Cambridge University Press, dydd Llun 27 Tachwedd, 2-3pm

Ymunwch ag Emily Marchant (Rheolwr Gwasanaethau Awduron) a Linda Bree (Uwch Gyhoeddwr Gweithredol) o Cambridge University Press am weminar awr o hyd ar gyhoeddi llyfrau yn y celfyddydau a'r dyniaethau. 

Byddant yn ymdrin â materion sylfaenol y broses gyhoeddi, yn ogystal â rhoi cynghorion ar sut i drafod â chyhoeddwr a sut i ysgrifennu cynnig cryf ar gyfer cyhoeddi llyfr.  Bydd cyfle hefyd am gwestiynau a thrafodaeth.

Cyfle gwych i gael cyngor ac awgrymiadau ar gyhoeddi eich llyfr nesaf.

Ymunwch â'r weminar o'ch cyfrifiadur eich hun.

Cofrestrwch yma os oes gennych ddiddordeb.   Dylech dderbyn linc wedyn y gellwch ei ddefnyddio i ymuno â'r weminar ddydd Llun 27 Tachwedd.

Cynhelir y weminar yn Saesneg.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Beth Hall (b.hall@bangor.ac.uk)

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017