Israddedig Cyfleoedd Interniaeth- Y profiad PhD

Mae'r Cynllun Interniaeth Israddedigion 2015/2016 bellach ar agor. Mae'r cynllun yma yn gyfle i fyfyrwyr israddedig gael profiad gwaith (efo cyflog) o lefel graddedig, yn Adrannau ac Ysgolion Academaidd y Brifysgol. Mae pob myfyriwr israddedig yn cael eu gwahodd i wneud cais ym mis Rhagfyr, ac mae cefnogaeth llawn ar gael drwy’r broses ysgrifennu cais a cyfweliad. Nid yw profiad blaenorol yn ofynnol, ond mae angen arddangos diddordeb, potensial ac angerdd am y rôl yn ogystal ac unrhyw sgiliau trosglwyddadwy o weithgareddau allgyrsiol a chyd-gwricwlaidd.

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn derbyn cydnabyddiaeth fel rhan o Wobr Cyflogadwyedd Bangor. Manylion yr holl gyfleoedd interniaeth ar gael i fyfyrwyr israddedig wneud cais yma.

Mae'r Ysgol yn cynnig Doethurol Cynllun Interniaeth : Y profiad PhD . Gall y manylion y cynllun hwn ar gael yma .Dyddiad cau: 12yp, Dydd Llun, Rhagfyr 14eg.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2015