Pontio yn galw ar wyddonwyr ac artistiaid

Pontio yn galw ar wyddonwyr ac artistiaid

Beth all ddigwydd yn y gofod hwnnw rhwng moleciwlau a marimba, aria ac arian byw? Dyma brosiect peilot newydd ar gyfer partneriaethau newydd gyda syniadau newydd.

Cefndir

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn ddatblygiad Prifysgol Bangor wedi’i leoli yng nghalon y ddinas. Mae’n gartref i theatr graddfa canolig, theatr stiwdio, sinema, labordai arloesi, gofodau cydweithio a darlithfeydd, Undeb y Myfyrwyr, bar a bwytai. Un o amcanion Pontio ydi dod a’r celfyddydau a’r gwyddorau at ei gilydd mewn ffyrdd newydd ac arloesol.

Eleni mae Pontio yn lansio prosiect beilot SYNTHESIS i gomisiynu 2 bar gwahanol o wyddonwyr ac artistiaid i ddatblygu syniad gyda’i gilydd sydd yn pontio’r ddau fyd.

Gwahoddir ceisiadau ar y cyd gan wyddonwyr ac artistiaid (sy’n gweithio yn y maes celfyddydau perfformio) ar gyfer gwobr o £2000 y cais.

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael yma.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2015